Statistik

Statistics page

Agorateka innehåller en översikt över de webbplatser i olika europeiska länder som erbjuder kreativt innehåll. Den innehåller värdefull statistik för medborgare och företag

You may use the following options to filter the statistics:

Innehållstyp

Typ av betalning

National Portal

Webbplatser med lagligt utbud

Datum från - Datum till

Utveckling av webbplatser med lagligt utbud

3514

Webbplatser med lagligt utbud

Antal webbplatser med lagligt utbud per land

Antal webbplatser med lagligt utbud i detalj

Number of Legal Offer Sites by Format Service

Number of Legal Offer Sites by Payment Type

Varifrån kommer
uppgifterna?

Statistik är en viktig del av agorateka, den europeiska portalen till webbplatser med lagligt utbud. Statistiken tillhandahålls av de nationella portalerna och visar hur webbplatser med lagligt utbud utvecklas i ett visst land för en viss typ av kreativt innehåll, en jämförelse mellan olika länder samt utvecklingen av webbplatser med lagligt utbud i hela Europa.

Du kan filtrera resultaten efter land, typ av innehåll (musik, tv, filmer, e-böcker, idrott eller videospel), tillgängliga format för distribution av innehåll samt betalningssätt för innehållet eller tjänsten (gratis, enstaka köp eller abonnemang). Du kan också använda ett datumintervall för sökningen.

Agorateka tillhandahåller flera typer av statistik: ett diagram visar utvecklingen av antalet webbplatser med lagligt utbud i de valda innehållsfälten i Europa, medan ett annat visar det totala antalet webbplatser med lagligt utbud per land för de valda innehållstyperna.Ytterligare ett diagram visar det totala antalet webbplatser med lagligt utbud i hela Europa för den innehållstyp, det distributionsformat och de betalningsmetoder du valt.