Vanliga frågor

Vad är agorateka, och varför har den inrättats?

agorateka är en europeisk nätport som hjälper dig att hitta lagligt digitalt innehåll. Den ger snabb och enkel tillgång till nationella portaler som länkar till webbplatser som erbjuder lagligt digitalt innehåll i de deltagande europeiska länderna och som samtidigt respekterar upphovsmännens immateriella rättigheter.

agorateka erbjuder ett lagligt alternativ till icke-licensierat, olagligt internetinnehåll som vid åtkomst kan vara skadligt för dig själv och andra. Tack vare nätporten kan du komma åt de andra alternativ som finns.

Vad kan jag hitta i agorateka?

agorateka innehåller länkar till webbplatser med digitalt innehåll inom upp till fem olika områden (musik , filmer och tv-produktioner , e-böcker , videospel and idrottsevenemang) i varje deltagande land.

Du kan också hitta användbar information om digitalt innehåll online, t.ex. formattyp och om det är gratis eller inte. Dessutom innehåller nätporten ytterligare information, t.ex. statistik, som medborgare och företag kan ha nytta av.

Om ett innehållsområde (t.ex. film) inte är tillgängligt för ett land som deltar i agorateka, betyder det antingen att det i dagsläget inte finns någon nationell portal för denna innehållstyp eller att landet ännu inte har fastställt en nationell portal. Om så är fallet bör en sökning efter webbplatser med lagliga erbjudanden göras direkt i det aktuella landet.

Till en början kommer fyra pilotländer att vara anslutna till agorateka, nämligen Frankrike, Förenade kungariket, Portugal och Lettland. Från och med 2017 kommer även andra europeiska länder att omfattas.

Hur fungerar agorateka?

agorateka erbjuder flera sökmöjligheter för webbplatser med digitalt innehåll. Du kan filtrera sökningen efter innehållstyp (t.ex. musik) eller efter land. Om du väljer alternativet att söka efter innehållstyp kommer agorateka att visa alla länkar till nationella portaler som innehåller den valda innehållstypen (t.ex. alla deltagande länders nationella portaler som omfattar innehållstypen ”musik”). Om du väljer alternativet att söka efter land, kommer agorateka att visa länkarna till alla nationella portaler i det valda landet.

Varför bör jag som konsument eller leverantör av digitalt innehåll använda agorateka?

agorateka ger konsumenter snabb tillgång till webbplatser med erbjudanden online. Nätporten löser de problem som konsumenter ofta ställs inför när det gäller kvalitet, säkerhet (t.ex. sabotageprogram) och trygghet när de hämtar innehåll på internet.

De nationella portaler som finns samlade i agorateka utgör en plattform för leverantörer av digitalt innehåll där de kan visa sitt utbud av digitalt innehåll och göra det tillgängligt för konsumenterna.

agorateka ger en överblick över den mångfald och de trender som finns när det gäller webbplatser med lagliga erbjudanden för digitalt innehåll på europeisk nivå och i enskilda länder. Detta gör att medborgare och företag kan göra en djupare analys av de lagliga erbjudanden som finns.

Vad är förhållandet mellan agorateka och de nationella portaler som den länkar till?

agorateka är en samling nationella portaler som finns tillgängliga i de deltagande europeiska länderna, framför allt EU:s medlemsstater. Syftet med agorateka är att den ska omfatta nationella portaler från så många europeiska länder som möjligt för att ge bästa möjliga tillgång till lagligt digitalt innehåll.

De nationella portalerna inom agorateka bidrar till själva portalen och härrör från olika källor. Vissa har inrättats av offentliga organ i det deltagande landet, vissa är resultatet av ett samarbete mellan offentliga enheter och organisationer inom den privata sektorn och andra härrör från den privata sektorn och har tagits med av det deltagande landet för att ingå i portalen. På de nationella portaler som anges kan användarna hitta förteckningar över webbplatser som erbjuder lagligt digitalt innehåll.

Allt görs för att ta med så många nationella portaler som möjligt och de deltagande länderna försöker samla så många webbplatser med lagliga erbjudanden som möjligt på sina nationella portaler. Om du upptäcker att det finns nationella portaler som det inte länkas till i agorateka eller webbplatser med lagliga erbjudanden som inte anges i den nationella portalen är du välkommen att kontakta den nationella kontaktpunkten i det aktuella deltagande landet. Kontaktuppgifterna hittar du under Contact (Kontakter).

Att en webbplats som ger tillgång till digitalt innehåll inte anges på en nationell portal innebär inte nödvändigtvis att den är olaglig. Det kan till exempel bero på att de ansvariga för den nationella portalen ännu inte känner till den eller på att de ansvariga för webbplatsen inte vill att den ska anges eller har ansökt om att den ska anges men att valideringsprocessen fortfarande pågår.

Vem ska jag kontakta om jag har upptäckt ett problem?

Om du har tekniska problem, kontakta EUIPO eller den nationella portalen i ditt land. Kontaktuppgifterna hittar du under Contact (Kontakter).

Om du har frågor om innehållet på de nationella portalerna, kontakta den nationella portalen i ditt land. Kontaktuppgifterna hittar du under Contact (Kontakter).

Kan jag få tillgång till agorateka på alla slags enheter?

Ja, du får tillgång till Agorateka via alla typer av enheter. Men för att portalen ska fungera optimalt rekommenderar vi att du använder din dator.

Agorateka-teamet jobbar ständigt med att förbättra portalens användbarhet och användarupplevelsen av den, inklusive via bärbara enheter.

Kan jag hitta gratis digitalt innehåll eller enbart betalinnehåll på de nationella portalerna?

De nationella portalerna samlar en mängd olika webbplatser med lagliga erbjudanden. Det är högst sannolikt att de innehåller båda typerna av tjänster: tjänster som du måste betala för och tjänster som du inte behöver betala för eftersom de är gratis och/eller finansieras av reklam, dvs. tillhandahåller en målgrupp gratis tv-program tillsammans med reklam.

Vad är EUIPO?

EUIPO är EU:s största decentraliserade byrå. Myndigheten hanterar registreringen av EU-varumärken och gemenskapsformgivningar, vilka båda ger ett immaterialrättsligt skydd som omfattar alla EU:s 28 medlemsstater.

Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter ingår i EUIPO och inrättades 2009 för att stödja och säkerställa skyddet för immateriella rättigheter samt bidra till att bekämpa det växande hot som intrång i immateriella rättigheter utgör i Europa.

Vad är Ideas Powered?

Ideas Powered är ett onlineinitiativ från EUIPO som syftar till höja medvetenheten om värdet av immateriella rättigheter och vikten av att respektera dem. Det är avsett att informera unga i Europa om immateriella rättigheter och inspirera dem att tänka på hur de immateriella rättigheterna fungerar i praktiken genom att belysa olika immateriella rättigheters betydelse, deras ekonomiska och sociala värde för unga människor och deras vardag samt konsekvenserna av immaterialrättsintrång. Ideas Powered, som omfattar konton i sociala medier och en webbplats, uppmuntrar också ungdomar att bidra till dessa frågor och dela med sig av sina synpunkter och kommentarer.