Statistični podatki

Statistics page

Agorateka omogoča pregled spletne pokrajine spletnih mest s ponudbo ustvarjalnih vsebin v različnih evropskih državah. Vsebuje koristne statistične podatke za državljane in podjetja.

You may use the following options to filter the statistics:

Vrsta vsebine

Vrsti plačila

National Portal

Spletna mesta z zakonito ponudbo

Od - Do

Razvoj spletnih mest z zakonito ponudbo

3514

Spletna mesta z zakonito ponudbo

Število spletnih mest z zakonito ponudbo po državah

Število spletnih mest z zakonito ponudbo podrobno

Number of Legal Offer Sites by Format Service

Number of Legal Offer Sites by Payment Type

Kako so bili
ti podatki pridobljeni?

Statistični podatki so ključna značilnost agorateke, evropskega portala spletnih mest z zakonito ponudbo. Zagotavljajo jih nacionalni portali, iz njih pa so razvidni razvoj spletnih mest z zakonito ponudbo v določeni državi za določeno področje ustvarjalnih vsebin, primerjava med več državami in razvoj spletnih mest z zakonito ponudbo v Evropi.

Rezultate je mogoče filtrirati po državi, vsebinskem področju (glasba, filmi, e-knjige, šport ali videoigre), razpoložljivih oblikah distribucije vsebine in načinih plačila za vsebino ali storitev (brezplačna, enkraten nakup ali naročnina). Pri iskanju je mogoče uporabiti tudi časovni razpon.

Agorateka zagotavlja več vrst statističnih podatkov: diagram, ki prikazuje gibanje števila spletnih mest z zakonito ponudbo na izbranih vsebinskih področjih v Evropi, in diagram, ki prikazuje skupno število spletnih mest z zakonito ponudbo po državah za izbrana vsebinska področja.In še tretji diagram, ki prikazuje skupno število spletnih mest z zakonito ponudbo v Evropi za izbrana vsebinska področja, oblike distribucije in načine plačila.