Pogosta vprašanja

Kaj lahko najdem v agorateki?

agorateka je evropski spletni portal, ki vam pomaga iskati zakonite digitalne vsebine. Zagotavlja hiter in preprost dostop do nacionalnih portalov, na katerih so povezave na spletišča, ki ponujajo te vsebine v sodelujočih evropskih državah ter spoštujejo pravice intelektualne lastnine avtorjev in ustvarjalcev.

agorateka nudi zakonito alternativno možnost neprijavljenim in nezakonitim internetnim vsebinam, ki lahko škodijo vam in drugim, če do njih dostopate. Portal vam omogoča dostop do teh alternativnih možnosti.

Kaj lahko najdem v agorateki?

agorateka zagotavlja povezave na spletišča z digitalnimi vsebinami na največ petih področjih (glasba , film in televizija , e-knjige , videoigre and športni dogodki) v vsaki sodelujoči državi.

Na tem portalu lahko najdete tudi koristne informacije o spletnih digitalnih vsebinah, kot so njihova vrsta ali oblika in to, ali so brezplačne ali plačljive. Portal vključuje tudi dodatne informacije, kot so statistični podatki, ki so koristne za državljane in podjetja.

Če neko vsebinsko področje (npr. film) ni na voljo za neko državo, ki sodeluje v agorateki, to pomeni, da še ni nacionalnega portala za to vrsto vsebin ali da zadevna država še ni opredelila nacionalnega portala. V takem primeru je treba iskanje spletišč z zakonitimi ponudbami izvesti neposredno v zadevni državi.

Na začetku bodo v projekt agorateke vključene štiri pilotne države, in sicer Francija, Združeno kraljestvo, Portugalska in Latvija. Od leta 2017 se bodo vanj vključile tudi druge evropske države.

Kako agorateka deluje?

agorateka ponuja več možnosti iskanja na spletiščih z digitalnimi vsebinami. Iskanje je mogoče filtrirati po vrsti vsebine (npr. glasba) ali po državi. Če izberete možnost iskanja po vrsti vsebine, vam agorateka pokaže vse povezave na nacionalne portale, ki vsebujejo izbrano vrsto vsebine (npr. vse nacionalne portale sodelujočih držav, ki pokrivajo vrsto vsebine „glasba“). Če izberete možnost iskanja po državi, vam agorateka pokaže vse povezave na nacionalne portale izbrane države.

Zakaj naj uporabljam agorateko kot potrošnik ali ponudnik digitalnih vsebin?

Uporaba agorateke potrošnikom zagotavlja hiter dostop do spletišč s ponudbami spletnih vsebin. Ta portal upošteva pomisleke, ki jih pogosto imajo potrošniki glede kakovosti, varnosti (npr. zlonamerna programska oprema) in zaščite, kadar dostopajo do vsebin na internetu.

Za ponudnike digitalnih vsebin so nacionalni portali, zbrani v agorateki, platforma, na kateri prikažejo in potrošnikom dajo na voljo svoj portfelj digitalnih vsebin.

agorateka zagotavlja pregled raznolikosti in trendov glede spletnih mest z zakonitimi ponudbami za digitalne vsebine na evropski ravni in po državah. To bo državljanom in podjetjem omogočilo izvedbo poglobljene analize pokrajine zakonitih ponudb.

Kakšno je razmerje med agorateko in nacionalnimi portali, na katere so usmerjene povezave iz nje?

agorateka je zbirka nacionalnih portalov sodelujočih evropskih držav, zlasti držav članic Evropske unije. Njen cilj je vključiti nacionalne portale iz čim več evropskih držav za zagotavljanje čim širšega možnega dostopa do zakonitih digitalnih vsebin.

Nacionalni portali v okviru agorateke, ki ta portal oskrbujejo z vsebinami, izhajajo iz različnih virov. Nekatere so oblikovali javni organi sodelujoče države, drugi so bili vzpostavljeni v okviru sodelovanja med javnimi subjekti in organizacijami iz zasebnega sektorja, nekateri pa so iz zasebnega sektorja in jih je sodelujoča država vključila v portal. Uporabniki lahko na nacionalnih portalih, ki so na voljo, najdejo sezname spletišč, ki zakonito ponujajo digitalne vsebine.

Prizadevamo si vključiti čim večje število nacionalnih portalov, sodelujoče države pa združiti čim več spletišč z zakonitimi ponudbami na svojih nacionalnih portalih. Če obstajajo nacionalni portali, ki niso povezani z agorateko, ali spletišča z zakonitimi ponudbami, ki niso navedena na nacionalnem portalu, se obrnite na nacionalno kontaktno točko zadevne sodelujoče države. Kontaktne podatke lahko najdete v razdelku „Kontakt“.

Dejstvo, da neko spletišče, ki zagotavlja dostop do digitalnih vsebin, ni navedeno na nacionalnem portalu, še ne pomeni, da je to spletno mesto nezakonito. Nacionalni portal morda še ni seznanjen z njim, spletišče morda ne želi biti navedeno na njem ali pa je zaprosilo za navedbo in postopek potrjevanja še vedno poteka.

Na koga naj se obrnem, če naletim na težavo?

V zvezi z vsemi tehničnimi težavami se obrnite na urad EUIPO ali nacionalni portal v svoji državi. Kontaktne podatke lahko najdete v razdelku „Kontakt“.

V zvezi s poizvedbami o vsebinah na nacionalnih portalih se obrnite na nacionalni portal v svoji državi. Kontaktne podatke lahko najdete v razdelku „Kontakt“.

Ali lahko dostopam do agorateke na vseh vrstah naprav?

Da, portal je dosegljiv s katere koli naprave. Vendar svetujemo, da do agorateke dostopate prek osebnega računalnika, na katerem je njena zmogljivost najboljša.

Skupina, ki skrbi za agorateko, si stalno prizadeva izboljšati njeno uporabnost in uporabniku zagotavljati najboljšo izkušnjo tudi na prenosnih napravah.

Ali lahko na nacionalnih portalih, ki jih obiščem, najdem brezplačne digitalne vsebine ali samo plačljive vsebine?

Nacionalni portali združujejo najrazličnejša spletna mesta z zakonitimi ponudbami. To najverjetneje vključuje obe vrsti storitev, plačljive storitve in storitve, za katere vam ni treba plačati, ker so brezplačne in/ali podprte z oglaševanjem, tj. občinstvu zagotavljajo brezplačne programe skupaj z oglaševalskimi sporočili.

Kaj je urad EUIPO?

Urad EUIPO je največja decentralizirana agencija EU. Upravlja registracije blagovnih znamk Evropske unije in registrirane modele Skupnosti, ki zagotavljajo varstvo intelektualne lastnine v vseh 27 državah članicah EU.

Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine, ki je del urada EUIPO, je bil ustanovljen leta 2009 za spodbujanje varstva in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine ter za pomoč v boju proti vse večji grožnji, ki jo pomenijo kršitve pravic intelektualne lastnine v Evropi.

Kaj je Ideas Powered?

Ideas Powered je spletna pobuda urada EUIPO za ozaveščanje o vrednosti intelektualne lastnine in pomenu njenega spoštovanja. Oblikovana je bila, da mlade Evropejce izobražuje o intelektualni lastnini in jih spodbudi k razmišljanju, kako intelektualna lastnina deluje v praksi, in sicer s poudarjanjem pomena različnih pravic intelektualne lastnine, njihove gospodarske in socialne vrednosti za mlade in vsakdanje življenje mladih ter učinka kršitev pravic intelektualne lastnine. Pobuda Ideas Powered, ki je prisotna na družbenih medijih in ima svoje spletišče, poleg tega mlade spodbuja, da prispevajo k tem vprašanjem, si izmenjujejo mnenja o njih in k njim predložijo svoje pripombe.