Izjava o omejitvi odgovornosti

Obvestilo

Agorateka vsebuje povezave z nacionalnimi portali posameznih držav, ki sodelujejo pri projektu. 

Urad EUIPO in njegov opazovalni urad si zelo prizadevata za njeno posodabljanje in nemoteno delovanje. 

Nista pa odgovorna in ju ni mogoče šteti za odgovorna za povezave v agorateki, ki zaradi tehničnih težav začasno niso na voljo, ali za morebitne nepopolnosti ali netočnosti navedenih informacij.

Informacije na nacionalnih portalih zagotavljajo sodelujoče države. Urad EUIPO in njegov opazovalni urad ne dajeta izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev glede popolnosti, točnosti, zanesljivosti, primernosti ali razpoložljivosti nacionalnih portalov, spletnih mest z zakonito ponudbo, zbranih na navedenih portalih, ali informacij, proizvodov ali storitev, ki jih vsebujejo spletna mesta z zakonito ponudbo. V agorateki navedene povezave z nacionalnimi portali ne pomenijo priporočila za uporabo ali potrditve nacionalnih portalov ali spletnih mest z zakonito ponudbo, ki jih portali vključujejo. Urad EUIPO in njegov opazovalni urad nista neposredno ali posredno odgovorna za morebitno škodo ali izgubo, povzročeno ali domnevno povzročeno z uporabo ali v zvezi z uporabo take vsebine, blaga ali storitev, ki so na voljo na katerem koli takem spletnem mestu ali viru ali prek njih, ali z opiranjem nanje.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Z uporabo informacij na tem spletnem mestu se strinjate z naslednjim:

BREZ JAMSTEV: Vse informacije na tem spletnem mestu so zagotovljene „kot so“ in BREZ JAMSTEV. V zvezi z informacijami ali njihovo uporabo na tem spletnem mestu niso podana nobena izrecna ali implicitna jamstva, vključno z na primer implicitnimi jamstvi glede primernosti blaga za prodajo ali njegove ustreznosti za določen namen. Urad EUIPO in njegov opazovalni urad ne dajeta nobenih zagotovil in nikakršnih jamstev glede točnosti, popolnosti ali razpoložljivosti informacij ali vsebine na tem spletnem mestu.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Urad EUIPO in opazovalni urad zlasti ZAVRAČATA ODGOVORNOST ZA NENAMERNO ALI POSREDNO ŠKODO ter ne prevzemata odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo ima kdor koli zaradi uporabe ali zlorabe informacij ali vsebine na tem spletnem mestu. Urad EUIPO in opazovalni urad zlasti NE PREVZEMATA ODGOVORNOSTI za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo ima kdor koli zaradi uporabe, zlorabe, nerazpoložljivosti ali nezanesljivosti informacij ali vsebine na tem spletnem mestu. 

UPORABA NA LASTNO ODGOVORNOST: Namen tega spletnega mesta je izključno informativen, informacije ali vsebino na tem spletnem mestu pa uporabljate, prirejate ali zlorabljate na svojo odgovornost. Zavedate se, da so lahko informacije, objavljene na tem portalu, nepopolne in/ali netočne, in se strinjate, da urad EUIPO in njegov opazovalni urada nikakor nista odgovorna za finančno ali kakršno koli drugo škodo, ki ste jo utrpeli vi ali katera koli tretja oseba zaradi uporabe ali zlorabe informacij, objavljenih na tem spletnem mestu, ali zaradi njihove začasne nerazpoložljivosti. Poleg tega se odpovedujete vsem pravicam do vložitve tožbe proti uradu EUIPO in opazovalnemu uradu zaradi katerega koli razloga, povezanega z uporabo informacij, objavljenih na tem portalu.