Štatistické informácie

Statistics page

Portál agorateka poskytuje prehľad existujúcich webových sídiel v rôznych európskych krajinách, ktoré ponúkajú kreatívny obsah. Obsahuje užitočné štatistické informácie pre občanov a podniky.

You may use the following options to filter the statistics:

Typ obsahu

Druhu platby

National Portal

Stránky s legálnou ponukou

Dátumu od - Dátumu do

Vývoj stránok s legálnou ponukou

3514

Stránky s legálnou ponukou

Počet stránok s legálnou ponukou podľa krajín

Počet stránok s legálnou ponukou podrobne

Number of Legal Offer Sites by Format Service

Number of Legal Offer Sites by Payment Type

Odkiaľ pochádzajú
tieto údaje?

Štatistické informácie sú kľúčovým prvkom portálu agorateka, európskej brány k webovým sídlam s legálnou ponukou. Pochádzajú z národných portálov a ukazujú, ako prebieha vývoj stránok s legálnou ponukou v príslušnej krajine, pokiaľ ide o určitú oblasť tvorivého obsahu, umožňujú porovnať viacero krajín a ukazujú vývoj webových sídel s legálnou ponukou v celej Európe.

Výsledky môžete filtrovať podľa krajiny, oblasti obsahu (hudba, televízia, filmy, elektronické knihy, šport alebo videohry), dostupných formátov distribúcie obsahu a spôsobov platby za obsah alebo službu (bezplatne, jednorazový nákup alebo predplatenie). Takisto môžete vyhľadávať podľa rozsahu dátumov.

Portál agorateka poskytuje viacero druhov štatistických informácií: jeden graf ukazuje vývoj počtu webových sídel s legálnou ponukou vo zvolených oblastiach obsahu v celej Európe a na ďalšom možno vidieť celkový počet webových sídel s legálnou ponukou v jednotlivých krajinách podľa zvolených oblastí obsahu.A ďalší graf ukazuje celkový počet webových sídel s legálnym obsahom v celej Európe podľa zvolených oblastí obsahu, formátov distribúcie a spôsobov platby.