Časté otázky

Čo je portál agorateka a prečo bol vytvorený?

agorateka is a European online gateway that helps find legal digital content. It provides fast and easy access to national portals that link to websites which offer this content in participating European countries respecting the intellectual property rights of authors and creators.

Portál agorateka poskytuje alternatívnu legálnu možnosť k nelicencovanému, ilegálnemu internetovému obsahu, ktorý môže byť v prípade, že naň vstúpite, škodlivý pre vás a ostatných. Brána vám umožňuje prístup k týmto alternatívnym možnostiam.

Čo môžem na portáli agorateka nájsť?

Portál agorateka poskytuje prepojenia na webové stránky s digitálnym obsahom v piatich rôznych oblastiach (hudba , filmy a televízia , elektronické knihy , videohry and športové podujatia) v každej zúčastnenej krajine.

Nájdete tu tiež užitočné informácie o on-line digitálnom obsahu, napríklad o aký typ formátu ide alebo o tom či je obsah bezplatný alebo spoplatnený. Okrem toho obsahuje brána dodatočné informácie, ako napríklad štatistiku, užitočnú pre obyvateľov a podniky.

Ak nie je obsah (napríklad film) dostupný pre krajinu zapojenú do portálu agorateka, znamená to buď, že do dnešného dňa neexistuje žiaden národný portál pre tento typ obsahu, alebo že krajina ešte neidentifikovala žiadny národný portál. V takom prípade je potrebné uskutočniť vyhľadávanie webových stránok s legálnou ponukou priamo v príslušnej krajine.

Spočiatku budú k portálu agorateka pripojené štyri pilotné krajiny, konkrétne Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Portugalsko a Lotyšsko. Od roku 2017 budú zapojené ďalšie európske krajiny.

Ako funguje portál agorateka?

Portál agorateka poskytuje niekoľko možností vyhľadávania webových stránok s digitálnym obsahom. Vyhľadávanie sa môže filtrovať podľa typu obsahu (napríklad hudba) alebo podľa krajiny. Ak si vyberiete možnosť vyhľadávania podľa typu obsahu, agorateka zobrazí všetky prepojenia na národné portály obsahujúce vybraný typ obsahu (napríklad všetky národné portály zúčastnených krajín zodpovedajúce typu obsahu „hudba“). Ak si vyberiete možnosť vyhľadávania podľa krajiny, agorateka zobrazí prepojenia na všetky národné portály vybranej krajiny.

Prečo by som mal využívať portál agorateka ako zákazník alebo ako poskytovateľ digitálneho obsahu?

Vďaka portálu agorateka získate ako zákazník rýchly prístup k webovým stránkam s on-line ponukou. Táto brána rieši časté obavy zákazníkov týkajúce sa kvality, bezpečnosti (škodlivý softvér) a ochrany pri prístupe k obsahu na internete.

Pre poskytovateľov digitálneho obsahu predstavujú národné portály sústredené v portáli agorateka platformu, na ktorej môžu zobrazovať a sprístupňovať zákazníkom svoje portfólio s digitálnym obsahom.

agorateka poskytuje prehľad rozmanitosti a trendov v stránkach s legálnou ponukou s digitálnym obsahom na európskej úrovni a podľa krajín. To umožní obyvateľom a podnikom hlbšie analyzovať legálne ponúkanú štruktúru.

Aký je vzťah medzi portálom agorateka a národnými portálmi, ku ktorým poskytuje prepojenia?

Portál agorateka sústreďuje národné portály zúčastnených európskych krajín, predovšetkým členských štátov Európskej únie. Cieľom je zahŕňať národné portály z čo možno najväčšieho počtu európskych krajín a poskytovať čo možno najširší prístup k legálnemu digitálnemu obsahu.

Portál agorateka je napojený na národné portály, ktoré čerpajú z rôznych zdrojov. Niektoré boli vytvorené verejnými orgánmi zúčastnených krajín, iné existujú vďaka spolupráci medzi verejnými orgánmi a organizáciami zo súkromného sektora, ďalšie pochádzajú zo súkromného sektora a boli na portál začlenené zúčastnenou krajinou. V rámci poskytovaných národných portálov môžu používatelia nájsť zoznam webových stránok, ktoré ponúkajú legálny digitálny obsah.

Vynakladá sa maximálne úsilie na začlenenie čo najväčšieho počtu národných portálov. Zúčastnené krajiny vynakladajú maximálne úsilie na zhromažďovanie čo možno najväčšieho počtu webových stránok s legálnou ponukou na ich národných portáloch. V prípade, že existujú národné portály neprepojené s portálom agorateka, alebo ak na národnom portáli nie sú spomenuté webové stránky s legálnou ponukou, obráťte sa na národné kontaktné miesto príslušnej zúčastnenej krajiny. Kontaktné údaje sa nachádzajú v sekcii Kontakty.

Skutočnosť, že webová stránka poskytujúca prístup k digitálnemu obsahu nie je uvedená v zozname na národnom portáli, nemusí nevyhnutne znamenať, že ide o ilegálnu stránku. Takúto stránku nemusí ešte národný portál poznať, jej zaradenie na zoznam si možno zriaďovateľ stránky neželá alebo sa môže uchádzať o zahrnutie na zoznam, pričom proces validácie ešte stále prebieha.

Na koho sa môžem obrátiť, ak som zistil nejaký problém?

So všetkými technickými problémami sa obráťte na úrad EUIPO alebo národný portál vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v našej sekcii Kontakty.

S otázkami týkajúcimi sa obsahu národných portálov sa obráťte na národný portál vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v našej sekcii Kontakty.

Je prístup na portál agorateka možný zo všetkých typov zariadení?

Áno, prístup k portálu je možný prostredníctvom všetkých druhov zariadení. Na účely optimalizácie výkonu však odporúčame prístup k portálu agorateka prostredníctvom počítača.

Tím portálu agorateka neprestajne pracuje na zlepšovaní jeho použiteľnosti a na zabezpečení optimálneho fungovania pre používateľov vrátane používania prenosných zariadení.

Môžem na zahrnutých národných portáloch nájsť bezplatný digitálny obsah alebo len platený obsah?

Národné portály sústreďujú rôzne stránky s legálnou ponukou. S najväčšou pravdepodobnosťou budú zahŕňať oba typy služieb – tie, ktoré si vyžadujú úhradu, aj tie, za ktoré nemusíte platiť, pretože sú zadarmo a/alebo sú podporované reklamou, t. j. poskytujú divákom programy zdarma spolu s reklamným odkazom.

Čo je EUIPO?

EUIPO je najväčšou decentralizovanou agentúrou EÚ. Spravuje zápis ochranných známok Európskej únie (OZEÚ) a zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD), ktoré poskytujú ochranu práv duševného vlastníctva vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, ktoré je súčasťou úradu EUIPO, bolo založené v roku 2009 s cieľom podporovať ochranu a presadzovania práv duševného vlastníctva a pomáhať v boji proti rastúcej hrozbe porušovania práv duševného vlastníctva v Európe.

Čo je Ideas Powered?

Ideas Powered je on-line iniciatíva úradu EUIPO na zvýšenie povedomia o hodnote duševného vlastníctva a o tom, aké je dôležité ho rešpektovať. Je navrhnutá s cieľom vzdelávať mladých Európanov v oblasti duševného vlastníctva a inšpirovať ich k premýšľaniu o tom, ako duševné vlastníctvo v praxi funguje. Zdôrazňuje význam rôznych práv duševného vlastníctva, ich ekonomickú a sociálnu hodnotu pre mladých ľudí a ich každodenný život a výsledok porušenia týchto práv duševného vlastníctva. Iniciatíva Ideas Powered, ktorá zahŕňa účty sociálnych médií a webových stránok, tiež nabáda mládež, aby prispela, zdieľala svoje postoje a vyjadrovala názory k tejto téme.