Copyright© EUIPO 2016

Reprodukcia sa povoľuje s výnimkou reprodukcie na komerčné účely pod podmienkou, že sa na kópii uzná a uvedie zdroj a skutočnosť, že nejde o pôvodný materiál, a že sa uvedie, že originál bol poskytnutý bezplatne.