O nás

On-line vyhľadávanie filmov, televíznych relácií, hudby, elektronických kníh, hier a športových podujatí – legálne, rýchlo a jednoducho. Vyhľadávanie vo vašom vlastnom jazyku. Vyhľadávanie legálneho obsahu on-line môže byť náročné. Mnohé stránky, ktoré hosťujú nelegálny obsah, vyzerajú veľmi podobne ako legálne stránky, preto môže byť pre vás veľmi zložité zistiť rozdiel medzi legálnym a nelegálnym obsahom. agorateka je celoeurópska brána Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vytvorená Európskym strediskom pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva v súlade s iniciatívou na zvyšovanie povedomia s názvom „Ideas Powered“. Umožňuje vám vyhľadávanie cez portály na národnej úrovni, ktoré poskytujú prepojenia na stránky s hudbou, filmami a televíziou, elektronickými knihami, videohramišportovými podujatiami. Zabezpečuje rýchly a jednoduchý online prístup k  legálnym ponukám. Náš výskum a štúdie ukázali, že mnohí obyvatelia EÚ nevedia, kde môžu nájsť zdroje s legálnym digitálnym obsahom. Napríklad len polovica z nich tvrdí, že vie, kde si môže legálne stiahnuť televízne seriály. Preto sme vytvorili portál agorateka ako jednotné prístupové miesto k národným portálom, ktoré umožní obyvateľom EÚ jednoducho a rýchlo nájsť zdroje s legálnym obsahom. agorateka tiež poskytuje prehľad o on-line štruktúre webových stránok v rôznych krajinách, ktoré ponúkajú kreatívny obsah. Obsahuje užitočné informácie pre obyvateľov a podniky vrátane štatistiky. Neustále pridávame nové stránky z ďalších krajín a pracujeme na zlepšeniach.

 

Vitajte! Vstúpte, rozhliadnite sa a objavujte!

Kto sme

 
 

EUIPO je najväčšou decentralizovanou agentúrou EÚ. Spravuje zápis ochranných známok Európskej únie (OZEÚ) a zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD), ktoré poskytujú ochranu práv duševného vlastníctva vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

EUIPO je najväčšou decentralizovanou agentúrou EÚ. Spravuje zápis ochranných známok Európskej únie (OZEÚ) a zapísaných dizajnov Spoločenstva (RCD), ktoré poskytujú ochranu práv duševného vlastníctva vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

Navštívte EUIPO