Declinarea responsabilității

Notă informativă

agorateka conține linkuri către portalurile naționale din fiecare țară participantă la proiect. 

EUIPO și Observatorul său depun toate eforturile pentru ca agorateka să fie actualizată și să funcționeze fără probleme. 

Cu toate acestea, nu au nicio responsabilitate și nu pot fi trași la răspundere pentru indisponibilitatea temporară a linkurilor din agorateka datorată unor probleme tehnice sau lipsuri ori inexactității informațiilor furnizate.

Informațiile din portalurile naționale sunt puse la dispoziție de țările participante. EUIPO și Observatorul său nu fac declarații și nu oferă garanții de niciun fel, explicite sau implicite, cu privire la caracterul complet, acuratețea, fiabilitatea, adecvarea sau disponibilitatea portalurilor naționale, a site-urilor de oferte legale colectate în aceste portaluri sau a informațiilor, produselor sau serviciilor conținute în site-urile de oferte legale. Linkurile către portalurile naționale din agorateka nu implică o recomandare sau o aprobare a portalurilor naționale în sine sau a site-urilor de oferte legale conținute în acestea. În niciun caz EUIPO sau Observatorul său nu vor fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru daunele sau pierderile cauzate sau presupuse a fi fost cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de aceste conținuturi, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri sau resurse.

Declinarea responsabilității

Prin utilizarea oricăror informații de pe acest site, sunteți de acord cu următoarele:

LIPSA GARANȚIILOR: Toate informațiile puse la dispoziție pe acest site sunt furnizate „ca atare” și FĂRĂ GARANȚII. Nu se oferă garanții exprese sau implicite de orice tip, inclusiv, de exemplu, garanții implicite de vandabilitate sau adecvare la un anumit scop, în ceea ce privește informațiile sau utilizarea informațiilor de pe acest site. EUIPO și Observatorul nu fac nicio declarație și nu oferă nicio garanție de niciun fel cu privire la acuratețea, caracterul complet sau disponibilitatea oricăror informații sau conținuturi de pe acest site.

DECLINAREA RĂSPUNDERII: EUIPO și Observatorul ÎȘI DECLINĂ EXPRES RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE INDIRECTE și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice pierderi sau daune suportate de orice persoană ca rezultat al utilizării sau utilizării abuzive a oricărora din informațiile sau conținuturile de pe acest site. EUIPO și Observatorul nu își asumă NICIO RĂSPUNDERE pentru pierderile sau daunele suportate ca rezultat al utilizării, utilizării abuzive, indisponibilității sau dependenței de informațiile și conținuturile de pe acest site. 

UTILIZARE PE PROPRIUL RISC: Acest site a fost creat exclusiv în scop informativ și orice utilizare, adaptare sau utilizare abuzivă de către dumneavoastră a oricăror informații sau conținuturi de pe acest site vor fi pe propria dumneavoastră răspundere. Înțelegeți că informațiile puse la dispoziție pe acest portal pot fi incomplete și/sau inexacte și sunteți de acord să eliberați EUIPO și Observatorul de orice răspundere, inclusiv de responsabilitatea financiară sau de orice alte daune pe care le-ați suportat dumneavoastră sau o terță parte ca rezultat al utilizării sau utilizării abuzive a informațiilor furnizate pe acest site de către dumneavoastră sau ca rezultat al indisponibilității temporare a acestora. De asemenea, renunțați la orice drept de a introduce acțiuni în justiție împotriva EUIPO sau a Observatorului din orice motiv legat de utilizarea informațiilor puse la dispoziție pe acest portal