FAQ

Czym jest agorateka i dlaczego powstała?

agorateka to europejska brama online do legalnych treści cyfrowych. Zapewnia szybki i łatwy dostęp do portali krajowych, które zawierają linki do stron internetowych oferujących tego typu treści w uczestniczących krajach europejskich, z poszanowaniem praw własności intelektualnej autorów i twórców.

agorateka stanowi legalną alternatywę wobec nielicencjonowanych i nielegalnych treści publikowanych w Internecie, do których dostęp może przynieść szkodę użytkownikom i innym osobom. agorateka oferuje możliwość skorzystania z alternatywnych opcji.

Co znajdę w agoratece?

agorateka umożliwia dostęp do stron internetowych zawierających cyfrowe treści z aż pięciu różnych obszarów (muzyka, film i telewizja, e-booki, gry wideo i transmisje sportowe) w każdym kraju uczestniczącym.

Publikowane są także przydatne informacje na temat internetowych treści cyfrowych, takie jak format plików czy koszt pobrania. Ponadto zawiera dodatkowe informacje, m.in. dane statystyczne, przydatne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Jeśli dane treści (na przykład filmy) nie są dostępne w danym kraju uczestniczącym w agoratece, oznacza to, że albo nie istnieje krajowy portal oferujący legalnie tego typu treści, albo dany kraj nie opublikował do tej pory informacji o takim portalu. W takim przypadku stron internetowych zawierających legalne treści należy szukać bezpośrednio w danym kraju.

W pierwszym pilotażowym etapie do agorateki przystąpią cztery kraje: Francja, Wielka Brytania, Portugalia i Łotwa. W 2017 r. projekt obejmie inne kraje europejskie.

Jak działa agorateka?

agorateka oferuje kilka możliwości wyszukiwania stron internetowych zawierających legalne treści cyfrowe. Wyszukiwać można przy użyciu filtrów, tj. według rodzaju treści (na przykład muzyka) lub kraju. Jeśli użytkownik wybierze opcję wyszukiwania według typu treści, agorateka wyświetla wszystkie linki do portali krajowych, które zawierają wybrany typ treści (na przykład wszystkie portale krajowe państw uczestniczących zawierające pliki muzyczne). Po wybraniu opcji wyszukiwania według kraju, agorateka wyświetla linki do wszystkich portali z wybranego kraju.

Dlaczego warto korzystać z agorateki jako konsument lub jako dostawca treści cyfrowych?

Korzystając z agorateki, konsumenci zyskują szybki dostęp do stron internetowych zawierających legalne treści. Twórcy agorateki uwzględnili obawy konsumentów co do jakości, bezpieczeństwa (na przykład złośliwego oprogramowania) i bezpieczeństwa związanego z dostępem do treści w Internecie.

Dla dostawców treści cyfrowych krajowe portale tworzące agoratekę stanowią platformę, na której mogą prezentować i udostępniać konsumentom własne portfolio treści cyfrowych.

agorateka provides an overview of the variety and trends in Legal Offer Sites for digital content at European level and by country. This will enable citizens and businesses to perform a deeper analysis of the legal offers landscape.

Co łączy agoratekę i powiązane z nią portale krajowe?

agorateka prezentuje zbiór krajowych portali uczestniczących krajów europejskich, w szczególności państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem jest prezentacja maksymalnej liczby portali krajowych z krajów europejskich, aby zapewnić użytkownikom możliwie najszerszy dostęp do legalnych treści cyfrowych.

Portale krajowe w agoratece uczestniczą w tworzeniu tego portalu, a ich źródła pochodzenia są różne. Niektóre zostały utworzone przez organy publiczne państw uczestniczących, inne są efektem współpracy podmiotów publicznych i organizacji sektora prywatnego, a jeszcze inne pochodzą z sektora prywatnego i zostały zgłoszone do portalu przez państwa uczestniczące. W portalach krajowych użytkownicy mogą odnaleźć listy stron internetowych oferujących legalne treści cyfrowe.

Dokładamy wszelkich starań, aby zamieścić jak najwięcej portali krajowych oraz, za pośrednictwem krajów uczestniczących, aby lista stron internetowych zawierających legalne treści na każdym portalu krajowym była jak najdłuższa. Jeżeli istnieją portale krajowe niepowiązane z agorateką lub strony oferujące dostęp do legalnych treści, których nie uwzględniono w portalu krajowym, prosimy o kontakt z krajowym punktem kontaktowym w danym kraju uczestniczącym. Dane kontaktowe można znaleźć w zakładce Kontakt.

Jeżeli dana strona internetowa zapewniająca dostęp do treści cyfrowych nie figuruje na krajowym portalu, nie musi to oznaczać, że działa ona nielegalnie. Taka strona mogła nie zostać zgłoszona do krajowego portalu lub jej właściciel może nie chcieć, by została umieszczona na liście; możliwe też, że nadal trwa procedura zatwierdzania zgłoszenia.

Z kim mam się skontaktować w razie problemów?

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt z EUIPO lub portalem krajowym w kraju użytkownika. Dane kontaktowe zamieszczono w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących treści publikowanych w portalach krajowych należy skontaktować się z portalem w swoim kraju. Dane kontaktowe zamieszczono w zakładce Kontakt.

Czy mogę uzyskać dostęp do agorateki przy użyciu dowolnego urządzenia?

Tak, dostęp do portalu można uzyskać z różnego rodzaju urządzeń. Jednak w celu osiągnięcia optymalnej wydajności zalecamy korzystanie z agorateki za pośrednictwem komputera stacjonarnego.

Zespół agorateki nieustannie pracuje nad zwiększeniem swojej funkcjonalności, aby zapewnić najlepszy komfort użytkowania również za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Czy na portalach krajowych poza płatnymi znajdują się też bezpłatne treści cyfrowe?

Na portalach krajowych zamieszczane są linki do różnych stron internetowych zawierających legalne treści. Najprawdopodobniej znajdują się tam obydwa rodzaje treści, dostępne za opłatą i te, za które nie pobiera się opłat, ponieważ są darmowe lub sponsorowane przez reklamodawców; w takim przypadku odbiorcy mają zapewniony wolny dostęp do treści wraz z przekazem reklamowym.

Czym jest EUIPO?

EUIPO jest największą zdecentralizowaną agencją UE. Zarządza rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW); oba zapewniają ochronę własności intelektualnej we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.

Europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej, będące częścią EUIPO, powstało w 2009 r. jako organ wspierający ochronę i egzekwowanie praw własności intelektualnej oraz przeciwdziałający coraz poważniejszemu zagrożeniu w postaci naruszeń praw własności intelektualnej w Europie.

Czym jest Ideas Powered?

Ideas Powered to internetowa inicjatywa EUIPO, której celem jest podniesienie świadomości na temat wartości własności intelektualnej oraz potrzeby jej poszanowania. Ma ona na celu edukowanie młodych Europejczyków w zakresie własności intelektualnej i skłanianie ich do refleksji na temat tego, jak ochrona własności intelektualnej funkcjonuje w praktyce, poprzez wskazywanie znaczenia różnych praw własności intelektualnej, ich wartości ekonomicznej i społecznej z punktu widzenia młodych ludzi i ich codziennego życia, a także konsekwencji naruszania praw własności intelektualnej. Inicjatywa Ideas Powered zachęca młodzież do aktywnego zaangażowania, dzielenia się opiniami i komentarzami na temat przedstawianych kwestii za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej.