FAQ

Wat is agorateka en waarom is agorateka ontwikkeld?

agorateka is een Europees online portaal dat bedoeld is om het zoeken naar legale digitale inhoud eenvoudiger te maken. Het portaal geeft snel en eenvoudig toegang tot nationale portalen die links verzamelen naar websites in de deelnemende Europese landen die de intellectuele-eigendomsrechten van auteurs en makers respecteren.

agorateka biedt een legaal alternatief voor niet-gelicentieerde, illegale online inhoud die, indien u er toegang toe verkrijgt, schadelijke gevolgen kan hebben voor uzelf en voor anderen. Via het portaal hebt u toegang tot alternatieve mogelijkheden.

Wat kan ik in agorateka vinden?

agorateka verwijst door naar websites in ieder deelnemend land die digitale inhoud aanbieden op tot wel vijf verschillende gebieden (muziek , film en televisie , e-boeken , computerspellen and sportevenementen).

Ook is er nuttige informatie over de online digitale inhoud te vinden, zoals het bestandstype en of de inhoud gratis dan wel alleen tegen betaling wordt aangeboden. Bovendien bevat het portaal aanvullende informatie, waaronder statistieken, die voor burgers en ondernemingen nuttig kan zijn.

Indien een inhoudsveld (bijvoorbeeld film) niet beschikbaar is voor een land dat deelneemt aan agorateka, betekent dit ofwel dat er tot op heden geen nationaal portaal voor dat type inhoud beschikbaar is, dan wel dat het desbetreffende land nog geen nationaal portaal heeft opgegeven. In dergelijke gevallen dient men rechtstreeks in het desbetreffende land te zoeken naar websites die legale inhoud aanbieden.

In een eerste fase zullen vier testlanden – Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Letland – verbonden zijn met agorateka. Vanaf 2017 zullen ook andere Europese landen meedoen.

Hoe werkt agorateka?

agorateka biedt verschillende mogelijkheden om te zoeken naar websites die digitale inhoud aanbieden. De zoekopdracht kan worden gefilterd op een bepaald type inhoud (bv. muziek) of een bepaald land. Als u op het type inhoud wilt zoeken, toont agorateka u alle links naar nationale portalen die het gekozen type inhoud aanbieden (bv. alle nationale portalen van deelnemende landen die het type inhoud muziek aanbieden). Als u op land wilt zoeken, toont agorateka u de links naar alle nationale portalen in het gekozen land.

Waarom zou ik als consument of als aanbieder van digitale inhoud gebruikmaken van agorateka?

Via agorateka hebben consumenten snel toegang tot websites die online materiaal aanbieden. Het portaal biedt uitkomst voor een aantal veelvoorkomende zorgen van consumenten over de kwaliteit, veiligheid (bv. malware) en gegevensbescherming bij het opvragen van online inhoud.

Voor aanbieders van digitale inhoud vormen de nationale portalen die in agorateka zijn bijeengebracht een platform waarop ze hun digitale materiaal kunnen weergeven en aan consumenten kunnen aanbieden.

agorateka geeft een overzicht van de variëteit aan en verschillende trends op websites met een legaal aanbod, zowel op Europees niveau als per land. Dit verschaft burgers en ondernemingen meer inzicht in het 'landschap' van legaal aangeboden materiaal.

Wat is de relatie tussen agorateka en de nationale portalen waarnaar agorateka doorverwijst?

agorateka is een verzameling nationale portalen van deelnemende Europese landen, met name de lidstaten van de Europese Unie. agorateka heeft tot doel nationale portalen uit zoveel mogelijk Europese landen te omvatten teneinde het legale digitale aanbod zo breed mogelijk toegankelijk te maken.

De nationale portalen op agorateka leveren de informatie op dit portaal en zijn van diverse oorsprong. Sommige zijn door overheidsinstanties in het deelnemende land opgezet, andere danken hun bestaan aan samenwerkingen tussen overheidsorganen en particuliere organisaties, en weer andere zijn afkomstig uit de private sector en zijn door het deelnemende land aan het portaal toegevoegd. Op de aangeboden nationale portalen vinden gebruikers lijsten van websites die legaal digitale inhoud aanbieden.

Alles wordt in het werk gesteld om zoveel mogelijk nationale portalen op te nemen en per deelnemend land zoveel mogelijk aanbieders van legale digitale inhoud aan hun respectieve nationale porta(a)l(en) toe te voegen. Indien er nationale portalen zijn die niet met agorateka verbonden zijn of indien websites die legale inhoud aanbieden niet op het nationale portaal worden vermeld, neem dan contact op met het nationale contactpunt van het desbetreffende deelnemende land. De contactgegevens zijn te vinden onder 'Contact'.

Het feit dat een website die toegang biedt tot digitaal materiaal niet op een nationaal portaal wordt vermeld, betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze website illegaal is. Mogelijk is de website nog niet bij het nationale portaal bekend, is vermelding op het portaal niet gewenst of is een aanvraag tot vermelding ingediend waarvan het validatieproces nog niet is afgesloten.

Wat moet ik doen als ik een probleem heb geconstateerd?

Als u technische problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met EUIPO of het nationale portaal in uw land. De contactgegevens zijn te vinden onder 'Contact'.

Als u vragen hebt over de inhoud op de nationale portalen, kunt u contact opnemen met het nationale portaal in uw land. De contactgegevens zijn te vinden onder 'Contact'.

Heb ik met alle soorten apparaten toegang tot agorateka?

Ja, het portaal is met alle soorten toestellen toegankelijk. We raden u echter aan via uw pc toegang te zoeken tot Agorateka omdat u daarmee de beste resultaten verkrijgt.

Het Agorateka-team werkt voortdurend aan meer gebruiksgemak en streeft naar optimale gebruikerservaringen, ook via draagbare toestellen.

Zijn op de vermelde nationale portalen alleen links naar betaald materiaal te vinden of ook naar gratis materiaal?

Via de nationale portalen is een verscheidenheid aan websites met een legaal aanbod te bereiken. Meestal worden beide vormen aangeboden: zowel diensten die beschikbaar zijn tegen betaling als diensten waarvoor niet hoeft te worden betaald omdat ze gratis zijn en/of door reclamegelden worden gedekt. In dit laatste geval wordt aan het publiek gratis een bepaalde programmering aangeboden die voorzien is van reclameboodschappen.

Wat is EUIPO?

EUIPO is het grootste gedecentraliseerde agentschap van de EU. Het beheert de inschrijving van merken van de Europese Unie (Uniemerken) en ingeschreven Gemeenschapsmodellen, die er beide voor zorgen dat intellectuele eigendom in alle 28 lidstaten van de EU wordt beschermd.

Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten, dat onderdeel is van EUIPO, is in 2009 opgericht om de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het groeiend aantal inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in Europa.

Wat is Ideas Powered?

Ideas Powered is een online EUIPO-initiatief dat bedoeld is om mensen bewust te maken van de waarde van intellectuele eigendom en het belang van de eerbiediging ervan. Het initiatief is ontwikkeld om jonge Europeanen iets bij te brengen over intellectuele eigendom en hen te laten nadenken over hoe intellectuele eigendom in de praktijk werkt. Het wijst op de relevantie van verschillende intellectuele-eigendomsrechten, op de economische en sociale waarde die deze rechten voor jongeren en hun dagelijks leven hebben en op de gevolgen van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. Het initiatief Ideas Powered moedigt jongeren via een website en sociale media aan hun mening over deze onderwerpen te geven en meningen te delen of te becommentariëren.