Dritt tal-Awtur© EUIPO 2016

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata, b’eċċezzjoni għal skopijiet kummerċjali, dejjem jekk is-sors u l-karattru mhux awtentiku jiġu rikonoxxuti u ddikkjarati fuq ir-riproduzzjoni u li jintqal li dawn ġew ipprovduti mingħajr ħlas.