FAQ

Kas ir agorateka un kāpēc tā izveidota?

Portāls agorateka ir Eiropas portālu apkopotājs, kas palīdz patērētājiem meklēt legālu digitālo saturu. Tas nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi valstu portāliem, kur sniegtas saites uz mājaslapām, kurās piedāvā šādu saturu iesaistītajās Eiropas valstīs, un kas ievēro autoru un satura radītāju intelektuālā īpašuma tiesības.

Portāls agorateka sniedz legāla digitālā satura izvēles iespējas kā alternatīvu nelicencētam, nelegālam interneta saturam, kuram piekļūstot, varat kaitēt sev un citiem. agorateka sniedz iespēju piekļūt šīm alternatīvajām iespējām.

Ko es varu atrast portālā agorateka?

Portālā Agorateka ir apkopotas saites uz digitālā satura mājaslapām, aptverot piecas dažādas jomas (mūziku, filmas un TV, e-grāmatas, videospēles un sporta pārraides) katrā iesaistītajā valstī.

Portālā iespējams arī atrast noderīgu informāciju par tiešsaistes digitālo saturu, piemēram, par formāta veidu, vai saturs ir bezmaksas vai par to ir jāmaksā. Turklāt portālā ir sniegta iedzīvotājiem un uzņēmējiem noderīga papildu informācija, piemēram, statistika.

Ja satura lauks (piemēram, filma) valstij, kas norādīta agorateka, nav pieejams, tas nozīmē, ka uz šo brīdi nepastāv valsts portāls ar šāda veida saturu vai valsts vēl nav norādījusi valsts portālu. Šādā gadījumā legāla satura piedāvājuma mājaslapu jāmeklē tieši attiecībā uz šo valsti.

Sākotnēji agorateka būs pievienotas četras pilotvalstis, proti, Francija, Apvienotā Karaliste, Portugāle un Latvija. No 2017. gada, tiks integrētas arī citas Eiropas valstis.

Kā darbojas agorateka?

Portāls agorateka piedāvā vairākas digitālā satura mājaslapu meklēšanas iespējas. Meklēt var pēc satura veida (piemēram, mūzika) vai pēc valsts. Ja izvēlēsieties iespēju meklēt pēc satura veida, agorateka atlasīs visas saites uz valstu portāliem, kuros atrodams izvēlētais satura veids (piemēram, iesaistīto valstu visi valsts portāli, kas ietver satura veidu “mūzika”). Ja izvēlēsieties iespēju meklēt pēc valsts, agorateka atlasīs saites uz visiem izvēlētās valsts portāliem.

Kāpēc man kā patērētājam vai digitālā satura izplatītājam būtu jāizmantot agorateka?

Izmantojot agorateka patērētājs var ātri piekļūt tiešsaistes piedāvājuma mājaslapām. Portāls risina problēmas, ar ko nereti saskaras patērētāji, attiecībā uz internetā pieejamā satura kvalitāti un drošību, piemēram, datorprogrammu vīrusiem.

Digitālā satura pakalpojumu sniedzējiem agorateka apkopotie valsts portāli ir platforma, kurā izvietot un padarīt pieejamu patērētājiem savu digitālā satura portfeli.

Portāls agorateka sniedz pārskatu par legālā satura mājaslapu dažādību un tendencēm Eiropas līmenī un atsevišķās valstīs. Tas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ļauj veikt legālā piedāvājuma situācijas padziļinātu analīzi.

Kāda saistība agorteka ir ar valstu portāliem, uz kuriem agorteka iekļautas norādes?

Portālā agorteka ir apkopoti dažādu iesaistīto Eiropas valstu, galvenokārt Eiropas Savienības dalībvalstu, portāli. Tā mērķis ir apkopot pēc iespējas vairāk Eiropas valstu portālus, lai sniegtu plašāko piekļuvi legālam digitālajam saturam.

agorteka esošie valstu portāli nodrošina protālu ar informāciju un nāk no dažādiem avotiem. Dažus no šiem portāliem ir izveidojušas iesaistīto valstu valsts iestādes, daži izveidoti publisku iestāžu un privātā sektora organizāciju sadarbības rezultātā, citus, savukārt, izveidojuši privātā sektora pārstāvji, un tos portālā agorateka iekļāvusi iesaistītā valsts. Iekļautajos valstu portālos lietotāji var atrast sarakstus ar mājaslapām, kurās legāli tiek piedāvāts digitālais saturs.

Tiek darīts viss iespējamais, lai iekļautu pēc iespējas vairāk valstu portālus un iesaistītās valstis savā valsts portālā(-os) apkopotu pēc iespējas vairāk legālā satura piedāvājuma vietņu. Gadījumā, ja pastāv valsts portāls, kurā nav norādes uz agorateka, vai legāla satura piedāvājuma mājaslapa, kas nav minēta valsts portālā, lūdzam sazinieties ar attiecīgās valsts kontaktpersonu. Kontaktinformāciju var atrast sadaļā Kontakti.

Tas, ka mājaslapa, kura piedāvā piekļuvi digitālajam saturam, nav norādīta valsts portālā, vēl nenozīmē, ka tā ir nelegāla. Valsts portālam var vēl nebūt informācijas par šo mājaslapu, tās īpašnieki var nevēlēties to iekļaut sarakstā, vai arī tā var būt pieteikta iekļaušanai sarakstā un vēl tiek vērtēta.

Ar ko man jāsazinās, ja pamanu problēmu?

Par jebkuriem tehniskiem jautājumiem sazinieties ar EUIPO vai savas valsts portālu. Kontaktinformāciju varat atrast sadaļā Kontakti.

Par jautājumiem saistībā ar valstu portālos iekļauto saturu, lūdzu sazinieties ar savas valsts portālu. Kontaktinformāciju Jūs varat atrast sadaļā Kontakti.

Vai es varu piekļūt portālam agorateka no visu veidu ierīcēm?

Jā, portāls ir pieejams, izmantojot dažādas ierīces. Tomēr, lai sasniegtu vislabāko rezultātu, piekļuvei agoratēkai iesakām izmantot jūsu datoru.

Agoratēkas komanda turpina darbu, lai uzlabotu lietojamību un sniegtu vislabāko pieredzi lietotājiem, arī izmantojot portatīvās ierīces.

Vai es valstu portālos varu atrast bezmaksas digitālo saturu vai tikai maksas saturu?

Valstu portālos ir apkopotas dažādas legālā satura piedāvājuma mājaslapas. Tajās visbiežāk ir abu veidu pakalpojumi, t. i., pakalpojumi, par kuriem jāmaksā, un pakalpojumi, par kuriem nav jāmaksā, jo tie ir bezmaksas un/vai reklāmas atbalstīti, t. i., lietotājiem sniedz bezmaksas programmu ar reklāmas pauzēm.

Kas ir EUIPO?

EUIPO ir ES lielākā decentralizētā aģentūra. Tā nodarbojas ar Eiropas Savienības preču zīmju (ESPZ) un reģistrēto Kopienas dizainparaugu (RKD) reģistrēšanu, kuri nodrošina intelektuālā īpašuma aizsardzību visās ES 28 dalībvalstīs.

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centru, kas ir daļa no EUIPO, izveidoja 2009. gadā, lai atbalstītu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un īstenošanu un cīnītos pret IĪ tiesību pieaugošo pārkāpumu skaitu Eiropā.

Kas ir Ideas Powered?

Ideas Powered ir EUIPO izveidota mājaslapa, lai informētu sabiedrību par intelektuālā īpašuma vērtību un tā tiesību ievērošanas svarīgumu. Tā izveidota, lai izglītotu jauniešus Eiropā par intelektuālo īpašumu (IĪ) un mudinātu domāt par to, kā IĪ darbojas praksē, izceļot dažādu IĪ tiesību nozīmīgumu, to ekonomisko un sociālo vērtību jauniešiem un viņu ikdienas dzīvē un IĪ pārkāpumu ietekmi. Iniciatīva Ideas Powered, kas tiek īstenota ar sociālo plašsaziņas līdzekļu kontiem un mājaslapu, arī mudina jauniešus sniegt savu ieguldījumu, apmainīties viedokļiem un sniegt savus komentārus par šiem jautājumiem.