FAQ

Kas yra agorateka ir kodėl ji sukurta?

agorateka yra Europos interneto vartai, kurie padeda rasti teisėtą skaitmeninį turinį. Ji suteikia greitą ir lengvą prieigą prie nacionalinių portalų. Juose pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, kuriose projekte dalyvaujančių Europos šalių turinys siūlomas laikantis autorių ir kūrėjų intelektinės nuosavybės teisių.

agorateka suteikia teisėtą alternatyvą nelicencijuotam ir neteisėtam interneto turiniui, kuris, jei juo naudositės, gali būti žalingas jums ir kitiems. Interneto vartai suteikia galimybę pasinaudoti tomis alternatyviomis galimybėmis.

Ką galima rasti agoratekoje?

Agoratekoje pateikiamos nuorodos į kiekvienos dalyvaujančios šalies penkių skirtingų sričių – muzikos , filmų ir televizijos laidų , e. knygų , vaizdo žaidimų and sporto renginių – skaitmeninio turinio interneto svetaines.

Čia galima rasti naudingos informacijos apie interneto skaitmeninį turinį, tokios kaip formato tipas, arba sužinoti, ar turinys yra mokamas. Be to, interneto vartuose pateikiama piliečiams ir įmonėms naudingos papildomos informacijos, pvz., statistikos.

Jei agoratekoje dar nėra kurios nors iš dalyvaujančių šalių atitinkamos srities (pavyzdžiui, filmų) turinio, tai reiškia, kad kol kas nėra tokio tipo turinio nacionalinio portalo arba kad šalis atitinkamo nacionalinio portalo dar nenurodė. Tokiu atveju teisėto turinio svetainių paieška turėtų būti atliekama tiesiogiai atitinkamoje šalyje.

Iš pradžių bandomuoju laikotarpiu prie agoratekos bus prijungtos keturios šalys: Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Portugalija ir Latvija. Nuo 2017 m. bus įtrauktos ir kitos Europos šalys.

Kaip agorateka veikia?

agorateka suteikia keletą skaitmeninio turinio interneto svetainių paieškos galimybių. Paieška gali būti pagal turinio tipą (pavyzdžiui, muzikos) arba šalį. Jei pasirenkate ieškoti pagal turinio tipą, agoratekoje rasite nuorodas į visus nacionalinius portalus, kuriuose yra pasirinkto tipo turinio (pavyzdžiui, į visus dalyvaujančios šalies nacionalinius portalus, skirtus muzikai). Jei pasirenkate ieškoti pagal šalį, agoratekoje rasite nuorodas į visus pasirinktos šalies nacionalinius portalus.

Kodėl man, kaip vartotojui arba skaitmeninio turinio teikėjui, verta naudotis agorateka?

Naudodamiesi agorateka vartotojai gali greitai pasiekti interneto turinį siūlančias svetaines. Šie interneto vartai sudaro sąlygas atsižvelgti į vartotojams dažnai kylantį susirūpinimą dėl kokybės, saugos (pavyzdžiui, kenkimo programinės įrangos poveikio) ir saugumo ieškant turinio internete.

agoratekoje sukaupti nacionaliniai portalai skaitmeninio turinio teikėjams yra platforma, kurioje galima įkelti ir vartotojams pateikti savo skaitmeninį turinį.

agoratekoje pateikiama įvairių teisėto skaitmeninio turinio svetainių ir jų raidos tendencijų Europos ir šalių lygmenimis apžvalga. Tai piliečiams ir įmonėms suteikia galimybę išsamiau susipažinti su teisėtu turiniu internete.

Kas sieja agorateką ir nacionalinius portalus, kurių saitai joje pateikiami?

agorateka yra dalyvaujančių Europos šalių, visų pirma Europos Sąjungos valstybių narių, nacionalinių portalų rinkinys. Joje siekiama sukaupti daugelio Europos šalių nacionalinius portalus, siekiant pateikti kuo platesnę prieigą prie teisėto skaitmeninio turinio.

Į agorateką įtraukti nacionalinių portalų šaltiniai yra skirtingi. Kai kuriuos iš jų sukūrė dalyvaujančių šalių viešosios institucijos, kiti yra viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijų bendradarbiavimo vaisius, dar kiti – privačiojo sektoriaus portalai, kuriuos į portalą įtraukė projekte dalyvaujančios šalys. Pateikiamuose nacionaliniuose portaluose vartotojai gali rasti teisėtą skaitmeninį turinį siūlančių interneto svetainių sąrašus.

Norima įtraukti kuo daugiau nacionalinių portalų, o dalyvaujančios šalys siekia savo nacionaliniame (-iuose) portale (-uose) sukaupti kuo daugiau nuorodų į teisėto turinio interneto svetaines. Jei nacionaliniai portalai nėra susieti su agorateka arba jei nacionaliniame portale nepateikiama nuoroda į teisėto turinio interneto svetaines, susisiekite su atitinkamos dalyvaujančios šalies nacionaliniu informacijos centru. Daugiau informacijos galima rasti Kontaktinės informacijos skiltyje.

Tai, jog skaitmeninį turinį teikianti interneto svetainė nėra nurodyta nacionaliniame portale, dar nereiškia, kad ši svetainė yra neteisėta. Tokia interneto svetainė gali būti tiesiog dar neįtraukta į nacionalinį portalą, svetainės savininkai gali nenorėti jos įtraukti į sąrašus arba jie jau galbūt dėl to kreipėsi, tačiau patvirtinimo procedūra dar nebaigta.

Su kuo turėčiau susisiekti, jei susidūriau su kokia nors problema?

Jei kyla techninių klausimų, susisiekite su EUIPO arba su savo šalies nacionaliniu portalu. Kontaktinius duomenis rasite mūsų Kontaktinės informacijos skiltyje.

Jei turite klausimų apie nacionalinių portalų turinį, susisiekite su savo šalies nacionaliniu portalu. Kontaktinius duomenis rasite mūsų Kontaktinės informacijos skiltyje.

Ar prie agoratekos galiu prisijungti bet kokiais prietaisais?

Taip, prie portalo galite prisijungti bet kokiais prietaisais. Tačiau agorateka veikia geriausiai prie jos prisijungus iš asmeninio kompiuterio.

TAgoratekos komanda nuolat tobulina portalą, kad naudotojams būtų kuo patogiau juo naudotis, taip pat ir per mobiliuosius prietaisus.

Ar nacionaliniuose portaluose pateikiamas tik mokamas skaitmeninis turinys, ar ir nemokamas turinys?

Į nacionalinius portalus įtraukiamos įvairios teisėto turinio svetainės. Labai tikėtina, kad bus galima gauti abiejų rūšių paslaugas, t. y. mokamas paslaugas ir paslaugas, už kurias nereikia mokėti, nes jos yra nemokamos ir (arba) išsilaiko iš reklamos, t. y. jose pateikiamas nemokamas turinys kartu su reklaminėmis žinutėmis.

Kas yra EUIPO?

EUIPO yra didžiausia ES decentralizuota agentūra. Tarnyba registruoja Europos Sąjungos prekių ženklus (ESPŽ) ir tvarko registruotuosius Bendrijos dizainus (RBD). Ženklai ir dizainai suteikia intelektinės nuosavybės apsaugą visose 27 ES valstybėse narėse.

Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras, kuris priklauso Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO), buvo įsteigtas 2009 m., siekiant prisidėti prie intelektinės nuosavybės teisių apsaugos bei gynimo ir kovoti su vis didesne intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo Europoje grėsme.

Kas yra „Ideas Powered“?

„Ideas Powered“ (liet. „Idėjų galia“) yra EUIPO internetinė iniciatyva, skirta didinti informuotumą apie intelektinės nuosavybės vertę ir apie tai, kad ją būtina gerbti. Ji yra skirta šviesti jaunus europiečius apie intelektinės nuosavybės teises ir įkvėpti juos galvoti apie tai, kaip praktiškai taikomos intelektinės nuosavybės teisės, tuo tikslu atkreipiant dėmesį į įvairių intelektinės nuosavybės teisių aktualumą, jų ekonominę bei socialinę vertę jaunimui ir jo kasdieniam gyvenimui, taip pat į intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų poveikį. Be to, iniciatyva „Ideas Powered“, kurią įgyvendinant yra numatytos socialinės žiniasklaidos paskyros ir interneto svetainė, yra skirta skatinti jaunuolius prisidėti, dalytis nuomonėmis ir teikti pastabas dėl šių klausimų.