Copyright© EUIPO 2016

Leidžiama atgaminti turinį, išskyrus atgaminimą komerciniais tikslais, jei ant kopijos patvirtinamas ir konstatuojamas šaltinis ir neautentiškas turinio pobūdis ir nurodoma, kad šis turinys teikiamas nemokamai.