FAQ

Mi az agorateka, és miért jött létre?

Az agorateka egy európai internetes portál, amely segít a legális digitális tartalom megtalálásában. Gyors és könnyű hozzáférést biztosít a szerzők és az alkotók szellemitulajdon-jogait tiszteletben tartó, a részt vevő európai országokban az ilyen tartalmat kínáló internetes oldalakat ajánló nemzeti portálokhoz.

Az agorateka legális alternatívát biztosít a nem engedélyezett, illegális internetes tartalommal szemben, amely hozzáférés esetén káros lehet az Ön számára és mások számára is. Az agorateka lehetővé teszi, hogy elérhesse ezeket az alternatív lehetőségeket.

Mit nyújt számomra az agorateka?

Az agorateka az egyes részt vevő országokban öt különböző területen (zene, filmek és televízió, e-könyvek, videojátékok és sportesemények) digitális tartalmat kínáló honlapokra mutató hivatkozásokat biztosít.

A portálon a digitális online tartalomról, például a formátumtípusról és arról is találhat hasznos információkat, hogy a tartalom ingyenes vagy fizetős. Ezenkívül további információkat tartalmaz, például a polgárok és a vállalkozások számára hasznos statisztikákat.

Ha egy tartalommező (például film) nem érhető el az agorateka portál egyik részt vevő országa számára, az vagy azt jelenti, hogy jelenleg ehhez a tartalomtípushoz nem tartozik nemzeti portál, vagy az ország még nem adott meg nemzeti portált. Ilyen esetben a legális tartalmat kínáló honlapokra közvetlenül az adott országban kell rákeresni.

Kezdetben, kísérletképpen, négy ország: Franciaország, az Egyesült Királyság, Portugália és Lettország fog csatlakozni az agorateka portálhoz. 2017-től kezdve más európai országok integrációjára is sor kerül.

Hogyan működik az agorateka?

Az agorateka számos keresési lehetőséget biztosít a digitális tartalmat kínáló honlapok vonatkozásában. Lehetőség van a keresés tartalomtípusonként (például zene) vagy országonként történő szűrésére. Ha a tartalomtípus szerinti keresés lehetőségét választja, az agorateka megmutatja a nemzeti portálokra mutató összes olyan hivatkozást, amely tartalmazza a kiválasztott tartalomtípust (például a részt vevő országok valamennyi, „zene” tartalomtípust tartalmazó nemzeti portálja). Ha az ország szerinti keresés lehetőségét választja, az agorateka megmutatja a kiválasztott ország összes nemzeti portáljára mutató linket.

Fogyasztóként vagy digitálistartalom-szolgáltatóként miért érdemes használnom az agorateka portált?

A fogyasztók az agorateka használatával gyorsan hozzáférnek az online tartalmat kínáló honlapokhoz. A portál foglalkozik a fogyasztókban a minőséggel, biztonsággal (például rosszindulatú számítógépes program) és védelemmel kapcsolatban az online tartalomhoz való hozzáféréskor felmerülő aggályokkal.

A digitálistartalom-szolgáltatók számára az agorateka portálon összegyűjtött nemzeti portálok platformul szolgálnak ahhoz, hogy digitálistartalom-portfóliójukat bemutassák és a fogyasztók számára elérhetővé tegyék.

Az agorateka európai szintű és országonkénti áttekintést nyújt a legális tartalmat kínáló internetes oldalak sokféleségéről és tendenciáiról a digitális tartalom szempontjából. Ezáltal a polgárok és a vállalkozások alaposabban elemezhetik a legális tartalomkínálatokat.

Milyen kapcsolat van az agorateka és azon nemzeti portálok között, amelyekre vonatkozóan hivatkozásokat tartalmaz?

Az agorateka a részt vevő európai országok, főleg az uniós tagállamok nemzeti portáljait gyűjti össze. Az a cél, hogy minél több európai ország nemzeti portáljait tartalmazza, hogy biztosítsa a legális digitális tartalomhoz való lehető legszélesebb hozzáférést.

A különböző forrásokból származó nemzeti portálok látják el információval az agorateka portált. Vannak olyan portálok, amelyeket a részt vevő országok állami szervei hoztak létre, mások az állami szervek és a magánszférabeli szervezetek közötti együttműködés eredményeképpen jöttek létre, és vannak olyan, magánszférából származók is, amelyeket a részt vevő ország tett fel a portálra. A felhasználók a megadott nemzeti portálokon belül megtalálhatják a legális digitális tartalmat kínáló honlapok listáit.

Mindent megteszünk, hogy minél több nemzeti portált bevonjunk, és hogy a részt vevő országok a lehető legtöbb, legális tartalmat kínáló honlapot gyűjtsék össze a nemzeti portáljukon. Ha az agorateka portálon nincs megadva nemzeti portálra mutató hivatkozás, vagy a nemzeti portálon nincsenek feltüntetve legális tartalmat kínáló honlapok, vegye fel a kapcsolatot az adott részt vevő ország nemzeti kapcsolattartó pontjával. Az elérhetőségi adatok a „Kapcsolatfelvétel” résznél találhatók meg.

Az, ha egy adott nemzeti portálon a felsorolásban nem szerepel egy olyan honlap, amely digitális tartalomhoz való hozzáférést kínál, nem feltétlenül azt jelenti, hogy a honlap illegális. Előfordulhat, hogy a nemzeti portál számára még ismeretlen a honlap, vagy nem akar felkerülni a listára, vagy már kérelmezte a listára való felvételt, de még tart a jóváhagyási eljárás.

Kivel kell felvennem a kapcsolatot, ha problémát fedeztem fel?

Technikai jellegű kérdéseivel forduljon az EUIPO-hoz vagy saját országa nemzeti portáljához. Az elérhetőségi adatok a „Kapcsolatfelvétel” résznél találhatók meg.

A nemzeti portálok tartalmával kapcsolatos kérdéseivel forduljon saját országa nemzeti portáljához. Az elérhetőségi adatok a „Kapcsolatfelvétel” résznél találhatók meg.

Mindenféle eszközzel elérhető az agorateka portál?

Igen, a portál mindenfajta készülékről elérhető. Azt javasoljuk azonban, hogy az optimális teljesítmény érdekében az agorateka portálra pc-ről lépjen be.

Az agorateka csapata folyamatosan tökéletesíti a portált a legjobb felhasználói élmény (ideértve a mobileszközöket is) biztosítása érdekében.

Az elérhető nemzeti portálokon ingyenes digitális tartalom vagy csak fizetős tartalom található?

A nemzeti portálok sokféle, legális tartalmat kínáló internetes oldalt gyűjtenek össze. Nagy valószínűséggel mindkét típusú szolgáltatás rendelkezésre áll, fizetős is és olyan is, amelyért nem kell fizetni, mert ingyenes és/vagy reklámbevételek által támogatott, vagyis reklámüzenetek kíséretében ingyenes hozzáférést biztosít a közönség számára.

Mi az az EUIPO?

Az EUIPO az EU legnagyobb decentralizált ügynöksége. Az intézmény az európai uniós védjegyek (EUTM) és a lajstromozott közösségi formatervezési minták (RCD) lajstromozását intézi, amelyekre az EU mind a 27 tagállamában szellemi tulajdoni védelmet nyújt.

Az EUIPO részét képező, a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja 2009-ben jött létre a szellemitulajdon-jogok védelmének és érvényesítésének támogatása és a szellemi tulajdont érintő európai jogsértések növekvő veszélye elleni küzdelem elősegítése céljából.

Mit takar az „Ideas Powered” kezdeményezés?

Az „Ideas Powered” az EUIPO arra irányuló online kezdeményezése, hogy felhívja a figyelmet a szellemi tulajdon értékére és a tiszteletben tartásának fontosságára. Arra szolgál, hogy ismereteket nyújtson az európai fiatalok számára a szellemi tulajdonról, és ösztönözze őket, hogy gondolkodjanak el arról, hogyan működik a szellemi tulajdon a gyakorlatban, kiemelje a különböző szellemitulajdon-jogok jelentőségét, azt, hogy milyen gazdasági és társadalmi értékkel bírnak a fiatalok és mindennapjaik szempontjából, és felhívja a figyelmet a szellemi tulajdon megsértésének kihatásaira. Az „Ideas Powered” kezdeményezés – amely közösségi oldalakon létrehozott fiókokat és egy honlapot foglal magában – közreműködésre is ösztönzi a fiatalokat, hogy osszák meg nézeteiket és tegyenek észrevételeket az említett kérdésekkel kapcsolatban.