Izjava o odricanju od odgovornosti

Obavijest

agorateka sadrži poveznice na nacionalne portale svake od zemalja koja sudjeluje u projektu. 

EUIPO i njegov Opservatorij poduzimaju sve napore kako bi održali agorateku ažuriranom i njezin rad besprijekornim. 

Ipak, oni ne snose nikakvu odgovornost i ne mogu se smatrati odgovornim za privremenu nedostupnost poveznica u agorateci zbog tehničkih problema ili sve eventualne nepotpunosti ili netočnosti danih informacija.

Informacije na nacionalnim portalima daju sudjelujuće zemlje. EUIPO i njegov Opservatorij ne daju nikakve izjave ili jamstva, bilo izričita ili implicitna, o potpunosti, točnosti, pouzdanosti, podesnosti ili dostupnosti u pogledu nacionalnih portala, stranica sa zakonitim ponudama prikupljenima na tim portalima ili informacija, proizvoda ili usluga sadržanih na stranicama sa zakonitim ponudama. Poveznice na nacionalnim portalima u agorateci ne impliciraju preporuku ili potporu samih nacionalnih portala ili stranica sa zakonitim ponudama koje se nalaze tamo. EUIPO i njegov Opservatorij ni u kojem slučaju neće biti odgovorni, bilo izravno ili neizravno, za ijednu štetu ili gubitak prouzročen ili navodno prouzročen putem ili u vezi s korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem svake takve stranice ili resursa.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Upotrebom bilo koje informacije s ove internetske stranice izražavate suglasnost sa sljedećim:

NEMA JAMSTAVA: Sve informacije navedene na ovoj stranici daju se BEZ IKAKVIH JAMSTAVA. Nema izričitih ili implicitnih jamstava ikakve vrste, uključujući, primjerice implicitna jamstva mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu,u pogledu tih informacija ili bilo kakve upotrebe tih informacija na ovoj stranici. EUIPO i Opservatorij ne daju nikakve izjave i ne daju jamstva ikakve vrste u pogledu točnosti, potpunosti ili dostupnosti ikakvih informacija ili sadržaja na ovim stranicama.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: EUIPO i Opservatorij posebno se ODRIČU OD ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNU ŠTETU i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za sve gubitke ili štete pretrpljene od strane bilo koje osobe uslijed upotrebe ili zloporabe ijedne informacije ili sadržaja ove stranice. EUIPO i Opservatorij ne preuzimaju NIKAKVU ODGOVORNOSTI za ikakve gubitke ili štete pretrpljene uslijed upotrebe, zloporabe, nedostupnosti ili oslanjanja na informacije i sadržaj ove stranice. 

KORISTITE NA VLASTITI RIZIK: Ova internetska stranica služi samo za potrebe informiranja i svako korištenje, prilagodba ili zloporaba s vaše strane bilo koje informacije ili sadržaja ove internetske stranice bit će na vašu vlastitu odgovornost. Razumijete da informacije dane na ovom portalu mogu biti nepotpune i/ili netočne i suglasni ste smatrati EUIPO-a i njegov Opservatorij u potpunosti oslobođenima odgovornosti, uključujući financijsku odgovornost ili sve druge štete koje pretrpite vi ili svaka treća stranka uslijed vašeg korištenja ili zloporabe informacija danih na ovim internetskim stranicama ili zbog njihove privremene nedostupnosti. Također se odričete svih prava pokretanja ikakve tužbe protiv EUIPO-a i Opservatorija zbog bilo kojeg razloga povezanog s uporabom informacija danih na ovom portalu