O alatu

Pretražujte filmove, TV emisije, glazbu, e-knjige i sportske događaje na internetu – zakonito, brzo i jednostavno. Pretražujte na svom jeziku. Pretraživanje zakonitog sadržaja na internetu može biti komplicirano. Mnoge internetske stranice koje sadrže nezakoniti sadržaj izgledaju vrlo slično stranicama sa zakonitim sadržajem pa možda nećete moći uočiti razliku između zakonitog i nezakonitog sadržaja. agorateka je paneuropski poveznik Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) koji je stvorila Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva u skladu s inicijativom za podizanje svijesti Ideas Powered. Omogućuje vam pretraživanje portala na nacionalnoj razini koji sadrže poveznice na web-mjesta za glazbu, film i televiziju, e-knjige, videoigre i sportske događaje. Omogućuje brz i jednostavan pristup zakonitim ponudama na internetu. Naša istraživanja i studije pokazali su da mnogi građani EU-a ne znaju gdje mogu pronaći izvore zakonitog digitalnog sadržaja. Na primjer, samo polovina građana tvrdi da zna gdje može zakonito preuzeti TV serije. Zato smo stvorili agorateku i omogućili jedinstvenu pristupnu točku nacionalnim portalima, koja građanima EU-a pomaže da brzo i jednostavno pronađu zakonite izvore sadržaja. agorateka također pruža pregled krajobraza web-mjesta koja nude kreativne sadržaje u raznim državama. Sadrži korisne informacije za građane i poduzetnike, uključujući statistike. Neprestano dodajemo još internetskih mjesta iz više zemalja i radimo na poboljšanjima.

 

Dobro došli! Posjetite stranicu, pregledajte sadržaj i pronađite što vam je potrebno!

O nama

 
 

EUIPO je najveća decentralizirana agencija u EU-u. Ured upravlja registracijom žigova Europske unije i registriranih dizajna Zajednice kojima se osigurava zaštita intelektualnog vlasništva u svih 28 država članica EU-a.

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva, sastavni dio EUIPO-a, osnovana je 2009. godine kao podrška u zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva i pomoć u borbi protiv rastuće opasnosti od povrede intelektualnih prava u Europi.

 

Posjetite EUIPO