Statistics

Statistics page

agoratekasta saa katsauksen eri Euroopan maiden luovaa sisältöä tarjoavien verkkosivustojen verkkoympäristöön. Se sisältää hyödyllisiä tilastoja kansalaisille ja yrityksille

You may use the following options to filter the statistics:

Sisällön tyyppi

Maksutapa

National Portal

Laillisen tarjonnan sivustot

Alkaen -Asti

Evolution of Legal Offer Sites

3514

Laillisen tarjonnan sivustot

Number of Legal Offer Sites by country

Laillisen tarjonnan sivustojen määrä yksityiskohtaisesti

Number of Legal Offer Sites by Format Service

Number of Legal Offer Sites by Payment Type

Mistä nämä
luvut saadaan?

Tilastot ovat keskeinen ominaisuus agoratekassa, joka on laillisen tarjonnan verkkosivustojen EU:n portaali. Portaaliin tulee tietoa kansallisista portaaleista, ja siinä esitetään, miten laillisen tarjonnan sivustot kehittyvät tietyssä maassa tietyllä luovan sisällön alalla, tehdään vertailuja eri maiden välillä ja näytetään, miten laillisen tarjonnan verkkosivustot kehittyvät koko Euroopassa.

Tuloksia voi suodattaa maan, sisällön alan (musiikki, televisio, elokuvat, sähkökirjat, urheilu tai videopelit), saatavilla olevien sisällön jakelumuotojen ja sisällön ja palvelun maksutapojen (ilmainen, kertaosto tai tilaus) mukaan. Haun voi myös rajata päivämäärien mukaan.

agoratekassa on saatavilla monia eri tilastotyyppejä: yhdessä kaaviossa esitetään laillisen tarjonnan sivustojen määrän kehitys valituilla sisällön aloilla koko Euroopassa ja toisessa näytetään virallisen tarjonnan verkkosivustojen kokonaismäärä maittain valituilla sisällön aloilla.Kolmannessa kaaviossa näytetään laillisen tarjonnan verkkosivustojen kokonaismäärä koko Euroopassa valitun sisällön alojen, jakelumuotojen ja maksutapojen mukaan.