Vastuuvapauslauseke

Ilmoitus

agoratekassa on linkkejä kunkin hankkeeseen osallistuvan maan kansallisiin portaaleihin. 

EUIPO ja sen seurantakeskus pyrkivät kaikin tavoin pitämään agoratekan ajan tasalla ja sen toiminnan sujuvana. 

Ne eivät kuitenkaan ole vastuussa eikä niitä voida pitää vastuuvelvollisina agoratekassa olevista linkeistä, jotka eivät ole tilapäisesti käytössä teknisten ongelmien vuoksi, eikä mistään tarjottavissa tiedoissa mahdollisesti ilmenevistä puutteista tai virheistä.

Osallistuvat maat tarjoavat kansallisissa portaaleissa olevat tiedot. EUIPO ja sen seurantakeskus eivät anna mitään takuita, nimenomaisia tai hiljaisia, kansallisten portaalien osalta kyseisiin portaaleihin koottujen laillisen tarjonnan verkkosivustojen tai kyseisillä laillisen tarjonnan verkkosivustoilla olevien tietojen, tuotteiden tai palvelujen täydellisyydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta, soveltuvuudesta tai saatavuudesta. agoratekassa olevat linkit kansallisiin portaaleihin eivät edellytä itse kansallisten portaalien tai niiden sisältämien laillisen tarjonnan verkkosivustojen suositusta tai hyväksyntää. EUIPO ja sen seurantakeskus eivät missään tapauksessa ole vastuussa tai vastuuvelvollisia, suoraan tai välillisesti, mistään vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat tai joiden väitetään johtuvan kyseisillä sivustoilla tai resursseissa tai niiden kautta saatavilla olevien sisältöjen, tavaroiden tai palvelujen käytöstä tai niihin luottamisesta.

Vastuuvapauslauseke

Käyttämällä tällä verkkosivustolla olevia tietoja hyväksyt seuraavat:

EI TAKUITA: Kaikki tällä verkkosivustolla tarjottavat tiedot tarjotaan sellaisenaan ja ILMAN TAKUITA. Tällä sivustolla olevien tietojen osalta ja kyseisten tietojen käytöstä ei anneta nimenomaisia tai hiljaisia takuita, mukaan lukien esimerkiksi hiljaiset takuut kaupattavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. EUIPO ja seurantakeskus eivät anna mitään takuita tämän verkkosivuston tietojen tai sisällön täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai saatavuudesta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: EUIPO ja seurantakeskus sanoutuvat erityisesti irti VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, eikä niillä ole vastuuta tai vastuuvelvollisuutta mistään tappioista tai vahingoista, jotka henkilölle on koitunut tämän verkkosivuston tietojen tai sisällön käytöstä tai väärinkäytöstä. EUIPOlla ja seurantakeskuksella ei ole MITÄÄN VASTUUTA tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat tämän verkkosivuston tietojen ja sisällön käyttämisestä tai väärinkäyttämisestä, niihin luottamisesta tai siitä, että niitä ei ole saatavilla. 

KÄYTTÖ OMALLA VASTUULLA: Tämä verkkosivusto on vain tiedoksi, ja kun käytät, muokkaat tai väärinkäytät tämän verkkosivuston tietoja tai sisältöä, teet sen aina omalla vastuullasi. Ymmärrät, että tässä portaalissa tarjottavat tiedot voivat olla epätäydellisiä ja/tai epätäsmällisiä, ja suostut siihen, ettet pidä EUIPOa ja sen seurantakeskusta millään tavalla vastuussa, ei myöskään taloudellisessa vastuussa, mistään sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu siitä, että olet käyttänyt tai väärinkäyttänyt tällä verkkosivustolla tarjottavia tietoja, tai että tiedot eivät ole tilapäisesti saatavilla. Luovut myös oikeudesta nostaa kanne EUIPOa tai seurantakeskusta vastaan mistään tässä portaalissa tarjottavien tietojen käyttöön liittyvistä syistä.