Statistika

Statistics page

agorateka annab ülevaate Euroopa eri riikides pakuvatest loomesisu veebilehtedest. See sisaldab isikutele ja ettevõtetele kasulikku statistikat

You may use the following options to filter the statistics:

Sisu liik

Makseviis

National Portal

Seaduslike pakkumiste lehed

Alguskuupäev - Lõppkuupäev

Seaduslike pakkumiste lehtede areng

3514

Seaduslike pakkumiste lehed

Seaduslike pakkumiste lehtede arv riigiti

Seaduslike pakkumiste lehtede arv detailides

Number of Legal Offer Sites by Format Service

Number of Legal Offer Sites by Payment Type

Kust need arvud
pärinevad?

Statistika on Euroopa seaduslike pakkumiste lehtede portaali agorateka üks põhifunktsioone. Riiklikest portaalidest saadud andmete alusel näitab statistika seaduslike pakkumiste lehtede arengut teatud loomesisu valdkonnas konkreetses riigis, võrreldavaid andmeid mitme riigi kohta ja seaduslike pakkumiste lehtede arengut kogu Euroopas.

Tulemusi saab filtrida riigi, sisu (muusika, telesaated, filmid, e-raamatud, sport või videomängud), sisu levitamise vormingu ning sisu või teenuse eest tasumise viisi (tasuta, ühekordne ost, abonemenditasu) alusel. Otsida saate ka kuupäevavahemiku alusel.

agorateka pakub mitut liiki statistilisi andmeid: ühel graafikul on seaduslike pakkumiste lehtede arvu muutumine valitud sisuvaldkonnas kogu Euroopas, teisel on seaduslike pakkumiste lehtede koguarv valitud sisuvaldkonnas riigiti,kolmandal on seaduslike pakkumiste lehtede koguarv valitud sisuvaldkonna, levivormingu ja makseviisi alusel kogu Euroopas.