FAQ

Mis on agorateka ja miks see loodi?

agorateka on Euroopa veebivärav, mis aitab leida seaduslikku digitaalset infosisu. agorateka pakub kiiret ja lihtsat juurdepääsu riiklikele portaalidele, mis sisaldavad linke osalevate Euroopa riikide digitaalset infosisu pakkuvatele veebilehtedele, mis austavad autorite ja loojate intellektuaalomandiõigusi.

agorateka on seaduslik alternatiiv litsentsimata ebaseaduslikule interneti infosisule, mille kasutamine võib olla kahjulik nii teile kui ka teistele. Meie veebivärav võimaldab juurdepääsu nendele alternatiivsetele võimalustele.

Mida agoratekast leida võib?

agorateka sisaldab linke osalevate riikide digitaalse infosisuga veebilehtedele viies eri valdkonnas (muusika , filmid ja telesaated , e-raamatud , videomängud and spordisündmused).

Sealt leiab ka kasulikku teavet veebis leiduva digitaalse infosisu kohta, nagu vormingu tüüp või kas see on tasuta või tasuline. Veebivärav sisaldab kodanikele ja ettevõtjatele kasulikku lisateavet, nagu statistika.

Kui sisuväli (näiteks film) ei ole agoratekas osalevas riigis kättesaadav, tähendab see, et seda liiki infosisu jaoks ei ole veel riiklikku portaali loodud või et riik ei ole veel riiklikku portaali tuvastanud. Sellisel juhul tuleb otsida seaduslike pakkumistega lehti otse vastavate riikide veebilehtedelt.

Esialgu liidetakse agoratekaga neli katseriiki – Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Portugal ja Läti. 2017. aastast lõimitakse ka teised Euroopa riigid.

Kuidas agorateka toimib?

agorateka pakub digitaalse infosisuga veebilehtede otsimiseks mitut võimalust. Otsingut võib filtreerida infosisu liigi (näiteks muusika) või riigi järgi. Kui te soovite otsida infosisu liigi järgi, näitab agorateka kõiki linke riiklikele portaalidele, mis seda liiki infosisu sisaldavad (näiteks osalevate riikide kõik riiklikud portaalid, mis sisaldavad infosisu „muusika“). Kui soovite otsida riigi järgi, näitab agorateka linke kõigi valitud riigi portaalidele.

Miks ma peaksin tarbija või digitaalse infosisu pakkujana agoratekat kasutama?

agoratekat kasutades on tarbijatel kiire juurdepääs pakkumistega veebilehtedele. Veebivärav lahendab tarbijate probleemid, mis tekivad sageli interneti infosisu kasutamisel seoses kvaliteedi, turvalisuse (näiteks pahavara) ja ohutusega.

Digitaalse infosisu pakkujatele on agoratekasse kogutud riiklikud portaalid platvormiks, kus saab oma digitaalset infosisu näidata ja tarbijatele kättesaadavaks teha.

agorateka annab ülevaate seaduslikku digitaalset infosisu pakkuvate lehtede valikust ja suundumustest nii Euroopa tasandil kui ka riigiti. See võimaldab kodanikel ja ettevõtjatel seaduslikke pakkumisi põhjalikumalt tundma õppida.

Milline on agorateka ja sellega lõimitud riiklike portaalide vaheline seos?

agorateka on osalevate Euroopa riikide, eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike portaalide kogu. Selle eesmärk on kaasata võimalikult paljude Euroopa riikide portaale, et pakkuda võimalikult ulatuslikku juurdepääsu seaduslikule digitaalsele infosisule.

agorateka hõlmab eri allikatest pärit riiklikke portaale. Mõned neist on loonud osalevate riikide avalik-õiguslikud asutused, teised on valminud avalik-õiguslike asutuste ja erasektori koostöös ning kolmandad pärinevad erasektorist ja need on portaali lisanud osalev riik. Kasutajad leiavad riiklikest portaalidest seaduslikku digitaalset infosisu pakkuvate veebilehtede loetelud.

agorateka püüab kaasata võimalikult palju riiklikke portaale ning osalevad riigid annavad omakorda parima, et koondada riiklikesse portaalidesse võimalikult palju seaduslikke pakkumisi sisaldavaid veebilehti. Kui ilmneb, et riiklik portaal ei ole agoratekaga ühendatud või seaduslikke pakkumisi sisaldavaid veebilehti ei ole riiklikus portaalis nimetatud, võtke palun ühendust osaleva riigi riikliku kontaktpunktiga. Kontaktandmed on „Kontaktandmete“ rubriigis.

Kui digitaalsele infosisule juurdepääsu pakkuvat veebilehte ei ole riiklikus portaalis nimetatud, ei tähenda see ilmtingimata, et see leht on ebaseaduslik. Võib-olla ei ole riiklik portaal veel veebilehte tuvastanud, see ei pruugi loetellu lisamist soovida või on seda taotlenud, kuid valideerimismenetlus on pooleli.

Kellega ma pean probleemide tekkimisel ühendust võtma?

Tehniliste probleemide korral võtke palun ühendust EUIPO või oma riigi riikliku portaaliga. Kontaktandmed on „Kontaktandmete“ rubriigis.

Päringute tegemiseks riiklike portaalide infosisu kohta võtke palun ühendust oma riigi riikliku portaaliga. Kontaktandmed on „Kontaktandmete“ rubriigis.

Kas ma pääsen agoratekale ligi kõikide seadmetega?

Jah, portaalile on juurdepääs igat liiki seadmega. Parima toimivuse tagamiseks soovitame kasutada agoratekat lauaarvutist.

Agorateka arendajad täiustavad pidevalt kasutatavust ja parimat kasutuskogemust, ka portaali kasutamisel mobiilseadmetega.

Kas riiklikes portaalides leidub ka tasuta digitaalset infosisu või ainult tasulist?

Riiklikud portaalid koondavad mitmesuguseid seaduslikku infosisu pakkuvaid lehti. Need hõlmavad tõenäoliselt mõlemat liiki teenuseid, nii tasulisi kui ka neid, mille eest ei tule maksta, sest need on tasuta ja/või reklaamiga toetatud, st pakuvad kasutajatele tasuta programmi koos reklaamiga.

Mis on EUIPO?

EUIPO on Euroopa Liidu suurim detsentraliseeritud asutus. EUIPO haldab Euroopa Liidu kaubamärke ja ühenduse registreeritud disainilahendusi, mis tagavad intellektuaalomandi kaitse kõigis 27 ELi liikmesriigis.

Intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskus, mis on EUIPO osa, loodi 2009. aastal, et toetada intellektuaalomandi õiguste kaitset ja järgimist ning võidelda suureneva intellektuaalomandi õiguste rikkumise ohuga Euroopas.

Mis on „Ideas Powered“?

„Ideas Powered“ on EUIPO veebipõhine algatus, millega suurendatakse teadlikkust intellektuaalomandi väärtusest ja selle austamise tähtsusest. Algatuse eesmärk on harida noori eurooplasi intellektuaalomandi valdkonnas ja ergutada mõttevahetust selle üle, kuidas intellektuaalomand tegelikult toimib, rõhutades intellektuaalomandi õiguste tähtsust, nende majanduslikku ja sotsiaalset väärtust noorte ja nende igapäevaelu jaoks ning intellektuaalomandi õiguste rikkumiste mõju. Algatus „Ideas Powered“, kus osalevad sotsiaalmeedia kontod ja veebilehed, innustab noori neil teemadel kaasa rääkima, seisukohti jagama ja kommenteerima.