Lahtiütlus

Teade

agoratekas on lingid kõigi projektis osalevate riikide portaalidele. 

EUIPO ja selle vaatlusrühm teevad kõik selleks, et hoida agorateka ajakohane ja sujuvalt töös. 

Nad ei vastuta selle eest, kui agoratekas olevad lingid on tehniliste probleemide tõttu ajutiselt kasutuskõlbmatud või kui esitatud teave ei ole täielik või täpne.

Riiklikes portaalides pakutava teabe esitavad osalevad riigid. EUIPO ja vaatlusrühm ei esita otseseid ega kaudseid kinnitusi ega anna garantiisid riiklike portaalide, neis portaalides esitletud seaduslike pakkumiste lehtede ega nendel lehtedel esitatud teabe, toodete ja teenuste täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, sobivuse ja toimivuse kohta. agoratekas esitatud lingid riiklikele portaalidele ei tähenda, et agorateka neid portaale või neis esitletud seaduslike pakkumiste lehti soovitab või heaks kiidab. EUIPO ega selle vaatlusrühm ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahju eest, mida põhjustab või väidetavalt põhjustab sellise lehe või muu allika kaudu kättesaadav sisu, kauba või teenuse kasutamine või sellele tuginemine või on sellega seotud.

Kohustustega seotud lahtiütlus

Sellel veebilehel olevat teavet kasutades nõustute alljärgnevaga.

GARANTII PUUDUB. Kogu veebilehel pakutav teave on vahetu ja sellel PUUDUB GARANTII. Lehe teabe ja selle kasutamise, sh turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta puudub mis tahes otsene või kaudne garantii. EUIPO ja vaatlusrühm ei kinnita ega garanteeri sellel veebilehel esitatud teabe ja sisu täpsust, täielikkust ega kättesaadavust.

KOHUSTUSTEST LAHTIÜTLUS EUIPO ja vaatlusrühm EI VASTUTA JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE eest ega võta vastutust mis tahes kaotuste või kahju eest, mida mis tahes isik sellel veebilehel oleva teabe või sisu kasutamise või väärkasutamise tõttu kannab. EUIPO ja vaatlusrühm EI VASTUTA mis tahes kaotuste või kahjude eest, mis tulenevad sellel veebilehel oleva teabe või sisu kasutamisest, väärkasutamisest, kättesaamatusest või sellele tuginemisest. 

KASUTUS OMAL VASTUTUSEL: See veebileht on üksnes teabe eesmärgil ning selle teabe ja sisu mis tahes kasutamine, kohandamine või väärkasutamine toimub üksnes omal vastutusel. Nõustute, et selles portaalis pakutav teave võib olla ebatäielik ja/või ebatäpne, ega pea EUIPOt ega vaatlusrühma vastutavaks, sh rahaliselt vastutavaks mis tahes kahjude eest, mida olete kandnud teie või mis tahes kolmas isik sellel veebilehel esitatud teabe kasutamise või väärkasutamise tulemusel või selle teabe ajutise kättesaamatuse korral. Samuti loobute õigusest esitada kaebus EUIPO või vaatlusrühma vastu seoses siin portaalis pakutava teabe mis tahes kasutamisega.