Teave

Otsige filme, telesaateid, muusikat, e-raamatuid, mänge ja spordisündmusi veebis seaduslikult, kiiresti ja lihtsalt. Otsige oma emakeeles. Seadusliku infosisu leidmine veebist võib olla keeruline. Paljud ebaseaduslikku infosisu sisaldavad lehed on seaduslike lehtedega väga sarnased ja neil on raske vahet teha. agorateka on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) üleeuroopaline veebivärav, mis on loodud koostöös intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskusega ja kooskõlas teadlikkuse suurendamise algatusega „Ideas Powered“. agorateka võimaldab teha otsinguid riikide portaalides, mis sisaldavad linke muusikateoste, filmide ja telesaadete, e-raamatute, videomängude ja spordisündmuste lehtedele. agorateka võimaldab kiiret ja lihtsat juurdepääsu veebis leiduvatele seaduslikele pakkumistele. Meie uuringud näitavad, et paljud ELi kodanikud ei tea, kust digitaalse infosisu seaduslikke allikaid leida. Näiteks vaid pooled küsitletutest väitsid teadvat, kust saab teleseriaale seaduslikult alla laadida. Seetõttu töötasime välja agorateka, et pakkuda ELi kodanikele ühtset juurdepääsupunkti riikide portaalidele ja võimaldada neil leida seadusliku infosisu allikaid lihtsalt ja kiiresti. agorateka annab ka ülevaate eri riikide loomesisu pakkuvatest veebilehtedest. See pakub kodanikele ja ettevõtjatele kasulikku teavet, sealhulgas statistikat. Me lisame agoratekasse pidevalt uusi veebilehti erinevatest riikidest ning töötame selle täiustamise nimel.

 

Tere tulemast! Astuge sisse, vaadake ringi ja avastage!

Kes me oleme?

 
 

EUIPO on Euroopa Liidu suurim detsentraliseeritud asutus. EUIPO haldab Euroopa Liidu kaubamärke ja ühenduse registreeritud disainilahendusi, mis tagavad intellektuaalomandi kaitse kõigis 28 ELi liikmesriigis.

Intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskus, mis on EUIPO osa, loodi 2009. aastal, et toetada intellektuaalomandi õiguste kaitset ja järgimist ning võidelda suureneva intellektuaalomandi õiguste rikkumise ohuga Euroopas.

Võtke ühendust EUIPOga