Στατιστικά στοιχεία

Statistics page

Η agorateka παρέχει πλήρη εικόνα των δικτυακών τόπων που προσφέρουν δημιουργικό περιεχόμενο μέσω διαδικτύου στις διάφορες χώρες. Περιέχει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για ιδιώτες και επιχειρήσεις

You may use the following options to filter the statistics:

Τρόπο πληρωμής

National Portal

Δικτυακοί τόποι νόμιμης προσφοράς

Από ημερομηνία - Έως ημερομηνία

Εξέλιξη δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς

3514

Δικτυακοί τόποι νόμιμης προσφοράς

Αριθμός δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς ανά χώρα

Λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς

Number of Legal Offer Sites by Format Service

Number of Legal Offer Sites by Payment Type

Πηγή προέλευσης
των στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της agorateka, της ευρωπαϊκής πύλης δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς περιεχομένου. Παρέχονται από τις εθνικές δικτυακές πύλες και παρουσιάζουν την εξέλιξη των δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς σε μια χώρα για ένα συγκεκριμένο πεδίο δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και συγκριτικά στοιχεία μεταξύ διαφόρων χωρών και την εξέλιξη των δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς σε όλη την Ευρώπη.

Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα στα αποτελέσματα ανά χώρα, πεδίο περιεχομένου (μουσική, τηλεοπτικά προγράμματα, κινηματογραφικές ταινίες, ηλεκτρονικά βιβλία, αθλητικά γεγονότα ή βιντεοπαιχνίδια), διαθέσιμο μορφότυπο διανομής περιεχομένου και τρόπο πληρωμής για το περιεχόμενο ή την υπηρεσία (δωρεάν, εφάπαξ αγορά ή συνδρομή). Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών.

Η agorateka παρέχει διάφορα είδη στατιστικών στοιχείων: ένα πρώτο διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη του αριθμού των δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς σε όλη την Ευρώπη στα επιλεγμένα πεδία περιεχομένου, ενώ ένα δεύτερο παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό των δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς ανά χώρα για τα επιλεγμένα πεδία περιεχομένου.Τέλος, ένα τρίτο διάγραμμα παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς σε όλη την Ευρώπη για τα επιλεγμένα πεδία περιεχομένου, μορφοτύπους διανομής και τρόπους πληρωμής.