Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ενημερωτική ανακοίνωση

Η agorateka περιέχει συνδέσμους προς τις εθνικές δικτυακές πύλες κάθε χώρας που συμμετέχει στο έργο. 

Το EUIPO και το Παρατηρητήριο του EUIPO καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση και την ομαλή λειτουργία της agorateka. 

Ωστόσο, δεν φέρουν καμία ευθύνη και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των συνδέσμων που περιέχονται στην agorateka λόγω τεχνικών προβλημάτων ή για το ενδεχόμενο οι παρεχόμενες πληροφορίες να μην είναι πλήρεις ή ακριβείς.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις εθνικές δικτυακές πύλες παρέχονται από τις συμμετέχουσες χώρες. Σε καμία περίπτωση το EUIPO και το Παρατηρητήριο δεν εγγυούνται, ρητά ή σιωπηρά, την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα των εθνικών δικτυακών πυλών, των δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς που συγκεντρώνονται στις εν λόγω δικτυακές πύλες ή των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους νόμιμης προσφοράς. Οι σύνδεσμοι προς τις εθνικές δικτυακές πύλες που περιέχονται στην agorateka δεν υποδηλώνουν σύσταση ή έγκριση των εθνικών δικτυακών πυλών ή των δικτυακών τόπων νόμιμης προσφοράς που περιέχονται σε αυτές. Το EUIPO ή το Παρατηρητήριό του σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα ή υπόλογα, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή εικάζεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με την παροχή εμπιστοσύνης προς ή τη χρήση περιεχομένου, εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που διατίθενται σε ή μέσω των εν λόγω δικτυακών τόπων ή πόρων.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποδέχεστε τα ακόλουθα:

ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Δεν παρέχεται κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, μεταξύ άλλων ενδεικτικά σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά τις πληροφορίες ή οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Το EUIPO και το Παρατηρητήριο δεν παρέχουν κανενός είδους εγγυήσεις όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα ή διαθεσιμότητα πληροφοριών ή περιεχομένου που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ειδικότερα, το EUIPO και το Παρατηρητήριο ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία την οποία υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα της χρήσης ή κατάχρησης πληροφοριών ή περιεχομένου που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Το EUIPO και το Παρατηρητήριο δεν αποδέχονται ούτε αναλαμβάνουν ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται ως αποτέλεσμα της χρήσης, κατάχρησης, μη διαθεσιμότητας ή εμπιστοσύνης στις πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. 

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ: Ο παρών δικτυακός τόπος προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και τυχόν εκ μέρους σας χρήση, προσαρμογή ή κατάχρηση πληροφοριών ή περιεχομένου που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Κατανοείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα δικτυακή πύλη ενδέχεται να μην είναι πλήρεις ή/και ακριβείς και αποδέχεστε την απαλλαγή του EUIPO και του Παρατηρητηρίου από κάθε ευθύνη, περιλαμβανομένης της οικονομικής, για οποιαδήποτε άλλη ζημία προκληθεί σε εσάς ή σε τρίτους ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης ή κατάχρησης των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα αυτών. Επίσης, αποποιείστε κάθε δικαιώματος να ασκήσετε αγωγή κατά του EUIPO και του Παρατηρητηρίου για λόγους που σχετίζονται με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα δικτυακή πύλη.