-A +A

Pri agoroteki se upošteva politika urada EUIPO na področju varstva podatkov.