FAQ

Hvad er agorateka, og hvorfor er den oprettet?

agorateka er en europæisk onlineportal, som hjælper med at finde lovligt digitalt indhold. Den giver hurtig og nem adgang til nationale portaler, der linker til websteder, som tilbyder dette indhold i deltagende europæiske lande, og som samtidig respekterer forfatteres og skaberes intellektuelle ejendomsrettigheder.

agorateka udgør et lovligt alternativ til ikke-autoriseret, ulovligt internetindhold, som, hvis det tilgås, kan være skadeligt for dig og andre. Portalen giver dig mulighed for at tilgå disse alternative muligheder.

Hvad kan jeg finde på agorateka?

agorateka indeholder links til websteder med digitalt indhold inden for op til fem forskellige områder (musik, film og tv-programmer, e-bøger, computerspil og sportsbegivenheder) i hvert deltagende land.

Nyttige oplysninger om digitalt indhold online, f.eks. formattype eller hvorvidt det er gratis eller betalingspligtigt, kan også findes. Desuden indeholder portalen yderligere oplysninger, f.eks. statistikker, der kan være nyttige for borgere og virksomheder.

Hvis et indholdsområde (f.eks. film) ikke er tilgængeligt for et land, som deltager i agorateka, betyder dette enten, at der indtil videre ikke findes nogen national portal for denne indholdstype, eller at landet endnu ikke har identificeret en national portal. I dette tilfælde bør der foretages en søgning efter websteder med lovligt indhold direkte i det pågældende land.

Indledningsvis vil fire pilotlande, nemlig Frankrig, Det Forenede Kongerige, Portugal og Letland, blive tilsluttet agorateka. Fra 2017 vil andre europæiske lande blive integreret.

Hvordan fungerer agorateka?

agorateka tilbyder adskillige muligheder for at søge efter websteder med digitalt indhold. Søgningen kan filtreres efter indholdstype (f.eks. musik) eller efter land. Hvis du vælger at søge efter indholdstype, vil agorateka vise dig alle links til nationale portaler, der indeholder den valgte indholdstype (f.eks. alle nationale portaler i deltagerlandene, som omfatter indholdstypen musik). Hvis du vælger at søge efter land, vil agorateka vise dig links til alle de nationale portaler i det valgte land.

Hvorfor bør jeg som forbruger eller udbyder af digitalt indhold anvende agorateka?

Ved at anvende agorateka får forbrugerne hurtig adgang til websteder med onlineindhold. Denne portal imødekommer de bekymringer, som forbrugerne ofte har med hensyn til kvalitet, trusler (f.eks. skadelig software) og sikkerhed i forbindelse med adgang til indhold på internettet.

For udbydere af digitalt indhold er de nationale portaler, der er samlet i agorateka, en platform, hvor de kan vise og stille deres portefølje af digitalt indhold til rådighed for forbrugerne.

agorateka giver et overblik over forskelligheden og tendenserne på websteder med lovlige tilbud om digitalt indhold på europæisk niveau og efter land. Dermed får borgere og virksomheder mulighed for at foretage en tilbundsgående analyse af udbuddet af lovligt indhold.

Hvad er forholdet mellem agorateka og de nationale portaler, som den linker til?

agorateka er en samling af nationale portaler i de deltagende europæiske lande, navnlig EU's medlemsstater. Den sigter mod at omfatte nationale portaler fra så mange europæiske lande som muligt for at give den bredest mulige adgang til lovligt digitalt indhold.

De nationale portaler inden for rammerne af agorateka forsyner denne portal og udspringer fra forskellige kilder. Nogle er oprettet af offentlige myndigheder i det deltagende land, mens andre findes på grund af samarbejde mellem offentlige myndigheder og organisationer i den private sektor, og andre igen er fra den private sektor og er taget med på portalen af det deltagende land. På de viste nationale portaler kan brugerne finde lister over websteder, som tilbyder lovligt digitalt indhold.

Det tilstræbes at medtage så mange nationale portaler som muligt og fra de deltagende landes side at samle så mange websteder med lovligt indhold som muligt på deres nationale portal(er). Hvis der er nationale portaler, som ikke linker til agorateka, eller websteder med lovligt indhold, som ikke er nævnt på den nationale portal, bedes du kontakte det nationale kontaktpunkt i det respektive deltagende land. Kontaktoplysninger findes i kontaktsektionen.

Hvis et websted, som giver adgang til digitalt indhold, ikke er angivet på en national portal, betyder det ikke nødvendigvis, at dette websted er ulovligt. Et sådant websted kan stadig være ukendt for den nationale portal, ejeren ønsker måske ikke at have det med på en liste, eller denne kan have ansøgt om at få det med på listen, og valideringsproceduren er stadig pågående.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har opdaget et problem?

Ved evt. tekniske problemer bedes du kontakte EUIPO eller den nationale portal i dit land. Du kan finde kontaktoplysningerne i vores kontaktsektionen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende indholdet på de nationale portaler, bedes du kontakte den nationale portal i dit land. Du kan finde kontaktoplysningerne i vores kontaktsektionen.

Kan jeg få adgang til agorateka på alle typer enheder?

Ja, du kan gå ind på portalen via alle typer enheder. Vi anbefaler dog, at du går ind på agorateka via din PC for at få det bedste resultat.

Agorateka-teamet arbejder løbende på at forbedre brugervenligheden og sikre den bedste brugeroplevelse, herunder også på bærbare enheder.

Kan jeg finde gratis digitalt indhold eller kun betalingsindhold på de tilgængelige nationale portaler?

De nationale portaler samler forskellige websteder med lovligt indhold. Det vil højst sandsynligt omfatte begge typer tjenester, betalingstjenester og tjenester, som du ikke skal betale for, fordi de er gratis og/eller reklamefinansieret, dvs. at de leverer gratis programmer til et publikum sammen med reklamer.

Hvad er EUIPO?

EUIPO er EU's største decentrale agentur. Agenturet står for registrering af EU-varemærker og registrerede EF-design, som begge sikrer beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i alle EU's 27 medlemsstater.

Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder, som er en del af EUIPO, blev oprettet i 2009 for at støtte beskyttelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og bidrage til at bekæmpe den stigende trussel om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Europa.

Hvad er Ideas Powered?

Ideas Powered er et EUIPO-onlineinitiativ, som har til formål at skabe øget opmærksomhed om værdien af intellektuelle ejendomsrettigheder og betydningen af at have respekt for dem. Det er designet til at lære unge europæere om intellektuelle ejendomsrettigheder (IP) og motivere dem til at tænke over, hvordan IP fungerer i praksis ved at fremhæve relevansen af forskellige IP-rettigheder, deres økonomiske og sociale værdi for unge mennesker og deres hverdag samt konsekvenserne af IP-krænkelser. Ideas Powered-initiativet, som omfatter konti på sociale medier og et websted, opfordrer også unge til at bidrage til, dele synspunkter om og kommentere disse spørgsmål.