Ansvarsfraskrivelse

Meddelelse

agorateka indeholder links til de nationale portaler i de lande, der deltager i projektet. 

EUIPO og observationscentret gør alt for at ajourføre agorateka og sikre problemfri drift. 

De påtager sig imidlertid intet ansvar eller erstatningsansvar for links på agorateka, som er midlertidigt utilgængelige af tekniske årsager, eller for eventuelle ufuldstændigheder eller unøjagtigheder i forbindelse med de oplysninger, der stilles til rådighed.

Oplysningerne på de nationale portaler stilles til rådighed af de deltagende lande. EUIPO og observationscentret garanterer hverken udtrykkeligt eller stiltiende fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden med hensyn til de nationale portaler, de websteder med lovlige tilbud, der er samlet på disse portaler, eller de oplysninger, produkter eller tjenester, der findes på webstederne med lovlige tilbud. Links til de nationale portaler på agorateka er ikke at betragte som en anbefaling eller godkendelse af de nationale portaler i sig selv eller af de websteder med lovlige tilbud, der findes på disse. EUIPO eller observationscentret er under ingen omstændigheder ansvarlig eller erstatningsansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle tab eller skader, som er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller ressourcer.

Ansvarsfraskrivelse

Ved at gøre brug af oplysningerne på dette websted accepterer du følgende:

INGEN GARANTIER: Alle oplysninger på dette websted gives "som de er" og UDEN GARANTIER. Vi stiller ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, herunder f.eks. underforståede garantier for handelsmæssig kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, for oplysningerne eller brugen af oplysningerne på dette websted. EUIPO og observationscentret garanterer hverken nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilgængeligheden af oplysningerne eller indholdet på dette websted.

ANSVARSFRASKRIVELSE: EUIPO og observationscentret FRALÆGGER SIG specifikt ETHVERT ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER og kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningsansvarlig for eventuelle tab eller skader, som en person måtte have lidt som følge af brug eller forkert brug af oplysninger eller indhold på dette websted. EUIPO og observationscentret påtager sig INTET ANSVAR for eventuelle tab eller skader lidt som følge af brug, forkert brug, utilgængelighed af eller tillid til oplysningerne og indholdet på dette websted. 

ANVENDELSE FOR EGEN RISIKO: Dette websted er udelukkende vejledende, og enhver brug, tilpasning eller forkert brug af oplysningerne eller indholdet på dette websted sker på eget ansvar. Du er indforstået med, at oplysningerne på denne portal kan være ufuldstændige og/eller unøjagtige, og accepterer at friholde EUIPO og observationscentret for ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, samt for alle skader, som du eller tredjemand måtte have lidt som følge af din brug eller forkerte brug af oplysningerne på dette websted eller deres midlertidige utilgængelighed. Du fortaber ligeledes enhver ret til at anlægge sag mod EUIPO og observationscentret på grund af eventuelle tab eller skader som følge af brugen af oplysningerne på denne portal