FAQ

Co je portál agorateka a proč byl vytvořen?

Portál agorateka je evropská on-line brána, která pomáhá najít legální digitální obsah. Poskytuje rychlý a snadný přístup k národním portálům, které odkazují na webové stránky, jež tento obsah nabízejí v zúčastněných evropských zemích, přičemž dodržují práva duševního vlastnictví autorů a tvůrců.

Portál agorateka poskytuje legální alternativu k nelicencovanému nelegálnímu internetovému obsahu, jehož používáním můžete poškozovat sami sebe a ostatní. Tato brána vám umožňuje přístup k těmto alternativním možnostem.

Co na portálu agorateka najdu?

Portál agorateka poskytuje odkazy na webové stránky nabízející digitální obsah až v pěti různých oblastech (hudba , filmy a televize , elektronické knihy , videohry and sportovní akce) v každé zúčastněné zemi.

Najdete zde také užitečné informace o digitálním obsahu na internetu, jako je typ formátu nebo to, zda je obsah bezplatný či zpoplatněný. Tato brána dále obsahuje doplňující informace, jako jsou statistiky, které jsou užitečné pro občany i firmy.

Pokud určitý obsah (například film) není pro zemi zapojenou do portálu agorateka k dispozici, znamená to buď, že prozatím neexistuje žádný národní portál pro obsah tohoto typu, nebo že daná země národní portál ještě neurčila. V takovém případě byste měli vyhledávat webové stránky s legální nabídkou přímo v dané zemi.

V první fázi se k portálu agorateka připojí čtyři pilotní země, a to Francie, Spojené království, Portugalsko a Lotyšsko. Od roku 2017 se budou přidávat další evropské země.

Jak portál agorateka funguje?

Portál agorateka nabízí několik možností vyhledávání stránek s digitálním obsahem. Vyhledávání lze filtrovat podle typu obsahu (například hudba) nebo podle země. Pokud se rozhodnete vyhledávat podle typu obsahu, portál agorateka vám nabídne všechny odkazy na národní portály, které obsahují zvolený typ obsahu (například všechny národní portály zúčastněných zemí, které se zabývají typem obsahu „hudba“). Pokud se rozhodnete vyhledávat podle země, agorateka zobrazí odkazy na všechny národní portály zvolené země.

Proč bych měl(a) používat portál agorateka jako spotřebitel nebo jako poskytovatel digitálního obsahu?

Spotřebitelům poskytuje portál agorateka rychlý přístup k webovým stránkám s on-line nabídkou. Tato brána reaguje na obavy, které spotřebitelé často mívají ohledně kvality, bezpečnosti (např. malware) a zabezpečení při používání obsahu z internetu.

Pro poskytovatele digitálního obsahu představují národní portály shromážděné v rámci portálu agorateka platformu, na které mohou zobrazovat své portfolio digitálního obsahu a poskytovat je spotřebitelům.

Portál agorateka nabízí přehled nejrůznějších typů a trendů stránek s legální nabídkou digitálního obsahu na evropské úrovni a podle jednotlivých zemí. To občanům a firmám umožňuje hlouběji analyzovat situaci týkající se legálně nabízeného obsahu.

Jaký je vztah mezi portálem agorateka a národními portály, na něž odkazuje?

Portál agorateka je souborem národních portálů zúčastněných evropských zemí, zejména členských států Evropské unie. Jeho cílem je zahrnovat národní portály z co největšího počtu evropských zemí, aby mohl poskytovat co nejširší přístup k legálnímu digitálnímu obsahu.

Národní portály zapojené do portálu agorateka pocházejí z různých zdrojů. Některé vytvořily veřejné subjekty zúčastněné země, jiné existují díky spolupráci mezi veřejnými subjekty a soukromými organizacemi a další pocházejí ze soukromého sektoru a na portál je zařadila zúčastněná země. Na národních portálech zapojených do portálu agorateka mohou uživatelé najít seznamy webových stránek, které nabízejí digitální obsah legálně.

Veškeré úsilí se vynakládá na to, aby na portál agorateka bylo zařazeno co nejvíce národních portálů, a zúčastněné země se snaží na svých národních portálech shromáždit co nejvíce webových stránek s legální nabídkou. Pokud na portálu agorateka nejsou odkazy na některé národní portály nebo na národním portálu nejsou uvedené některé webové stránky s legální nabídkou, obraťte se na národní kontaktní místo příslušné zúčastněné země. Kontaktní informace naleznete v sekci Kontakty.

Pokud některá webová stránka poskytující přístup k digitálnímu obsahu není na národním portálu uvedená, nemusí to nutně znamenat, že je nelegální. Národní portál o takové stránce ještě nemusí vědět, její vlastník si možná uvedení na portál nepřeje nebo o zařazení na národní portál požádal a ještě probíhá ověřování žádosti.

Na koho se mám obrátit, pokud zjistím nějaký problém?

S veškerými technickými problémy se obracejte na úřad EUIPO nebo na národní portál ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v naší sekci Kontakty.

S dotazy, které se týkají obsahu na národních portálech, se obracejte na národní portál ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v naší sekci Kontakty.

Mohu mít na portál agorateka přístup ze všech typů zařízení?

Ano, přístup na portál agorateka je možný ze všech typů zařízení. K dosažení co nejlepší funkčnosti nicméně doporučujeme k přístupu na portál použít osobní počítač.

Tým portálu agorateka průběžně pracuje na vylepšení jeho použitelnosti a zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti, a to i při použití mobilních zařízení.

Najdu na nalezených národních portálech bezplatný digitální obsah, nebo jen placený obsah?

Národní portály shromažďují různé stránky s legální nabídkou. S největší pravděpodobností budou obsahovat oba typy služeb, tedy placené i neplacené, přičemž neplacené mohou být poskytované zdarma a/nebo financované z reklamy, tedy mohou návštěvníkům poskytovat bezplatný obsah spolu s reklamními sděleními.

Co je EUIPO?

Úřad EUIPO je největší decentralizovanou agenturou EU. Spravuje zápisy ochranných známek EU (OZEU) a zapsaných průmyslových vzorů Společenství (RCD), které zajišťují ochranu duševního vlastnictví ve všech 27 členských státech EU.

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, které je součástí úřadu EUIPO, bylo zřízeno v roce 2009 a jeho účelem je podporovat ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví a pomáhat v boji proti rostoucí hrozbě porušování práv duševního vlastnictví v Evropě.

Co je Ideas Powered?

Ideas Powered je on-line iniciativa úřadu EUIPO, jejímž účelem je zvyšovat povědomí o hodnotě duševního vlastnictví a důležitosti jeho respektování. Je koncipována tak, aby vzdělávala mladé Evropany v oblasti duševního vlastnictví, poukazovala na význam různých práv duševního vlastnictví, jejich ekonomickou a sociální hodnotu pro mladé lidi a jejich každodenní život a dopad porušování duševního vlastnictví a inspirovala je tak k zamyšlení nad tím, jak duševní vlastnictví funguje v praxi. Iniciativa Ideas Powered prostřednictvím účtů na sociálních sítích a webové stránky také vyzývá mladé lidi, aby přispívali, sdíleli své názory a komentáře k těmto otázkám.