Vyloučení odpovědnosti a záruk

Oznámení

Portál agorateka obsahuje odkazy na národní portály každé země, která se projektu účastní. 

Úřad EUIPO a jeho Středisko pro sledování vyvíjejí maximální úsilí s cílem zajistit aktualizaci a správné fungování portálu agorateka. 

Nenesou však odpovědnost a nemohou být považovány za odpovědné za dočasnou nedostupnost odkazů na portálu agorateka z technických důvodů nebo za případnou neúplnost nebo nepřesnost poskytovaných informací.

Informace uvedené na národních portálech poskytují zúčastněné země. Úřad EUIPO a jeho Středisko pro sledování nečiní žádná prohlášení a neposkytují žádné záruky, výslovně ani nepřímo, týkající se úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti či dostupnosti národních portálů, webových stránek s legální nabídkou, jež portály shromažďují, či informací, produktů a služeb, které tyto webové stránky poskytují. Odkazy na národní portály nepředstavují doporučení ani schválení těchto národních portálů nebo stránek s legální nabídkou, jež tyto portály obsahují. Úřad EUIPO a jeho Středisko pro sledování v žádném případě nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vznikla nebo je považována za vzniklou použitím či v souvislosti s použitím jakéhokoli obsahu, zboží nebo služeb poskytovaných těmito stránkami nebo zdroji či v souvislosti se spoléháním se na ně.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Použitím jakékoli informace z této stránky vyjadřujete svůj souhlas s následujícím:

ŽÁDNÉ ZÁRUKY: Veškeré informace na této stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a nejsou s nimi spojeny ŽÁDNÉ ZÁRUKY. V souvislosti s informacemi či jakýmkoli použitím informací z této stránky se neposkytují žádné výslovné či nepřímé záruky, včetně např. nepřímých záruk prodejnosti či vhodnosti k určitému účelu. Úřad EUIPO a jeho Středisko pro sledování nečiní žádná prohlášení a neposkytují žádné záruky za přesnost, úplnost či dostupnost jakýchkoli informací či obsahu na této stránce.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Úřad EUIPO a jeho Středisko pro sledování NEJSOU ODPOVĚDNY ZA NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY a nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, již kterákoli osoba utrpí v důsledku použití či zneužití jakýchkoli informací z této stránky nebo jejího obsahu. Úřad EUIPO a jeho Středisko pro sledování NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST za jakoukoli ztrátu nebo škodu v důsledku použití, zneužití a nedostupnosti informací či obsahu z této stránky nebo v důsledku spoléhání se na ně. 

POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ: Tato stránka slouží pouze k informačním účelům a jakékoli použití, úprava či zneužití jakýchkoli informací či obsahu této stránky je na vaši vlastní odpovědnost. Berete na vědomí, že informace poskytované na tomto portálu mohou být neúplné a/nebo nepřesné, a souhlasíte s tím, že nebudete požadovat, aby úřad EUIPO a jeho Středisko pro sledování nesly jakoukoli odpovědnost, včetně finanční nebo jiné odpovědnosti, za škodu, kterou vy nebo třetí strana můžete utrpět v důsledku použití či zneužití informací poskytovaných na této stránce nebo v důsledku jejich dočasné nedostupnosti. Rovněž se vzdáváte jakéhokoli nároku postupovat vůči úřadu EUIPO a Středisku pro sledování soudní cestou z jakýchkoli důvodů souvisejících s použitím informací poskytovaných na tomto portálu.