O stránce

Vyhledávejte filmy, televizní seriály, hudbu, elektronické knihy, hry a sportovní akce on-line, a to legálně, rychle a snadno. Vyhledávejte ve svém vlastním jazyce. Vyhledávání legálního obsahu on-line může být obtížné. Mnoho stránek, které nabízejí nelegální obsah, vypadá velmi podobně jako legální stránky, takže nemusíte být schopni rozlišit, co je legální a co ne. Portál agorateka je celoevropská brána Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vytvořená prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví v souladu s osvětovou iniciativou s názvem Ideas Powered. Umožňuje vyhledávat na národních portálech, které odkazují na stránky zaměřené na hudbu, film a televizi, elektronické knihy, videohrysportovní akce. Poskytuje rychlý a snadný přístup k legálním nabídkám na internetu. Naše průzkumy a studie ukázaly, že mnoho občanů EU neví, kde najít zdroje legálního digitálního obsahu. Pouze polovina z nich například uvádí, že vědí, odkud si mohou legálně stahovat televizní seriály. Proto jsme vytvořili portál agorateka jako místo jednotného přístupu k národním portálům, které umožní občanům EU snadno a rychle najít zdroje legálního obsahu. Portál agorateka také poskytuje přehled on-line situace webových stránek nabízejících kreativní obsah v různých zemích. Obsahuje užitečné informace, včetně statistik, pro občany a firmy. Neustále přidáváme další stránky z dalších zemí a portál zdokonalujeme.

 

Vítejte! Pojďte dál, rozhlédněte se a objevujte!

Kdo jsme

 
 

Úřad EUIPO je největší decentralizovanou agenturou EU. Spravuje zápisy ochranných známek EU (OZEU) a zapsaných průmyslových vzorů Společenství (RCD), které zajišťují ochranu duševního vlastnictví ve všech 28 členských státech EU.

Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, které je součástí úřadu EUIPO, bylo zřízeno v roce 2009 a jeho účelem je podporovat ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví a pomáhat v boji proti rostoucí hrozbě porušování práv duševního vlastnictví v Evropě.

 

Navštivte EUIPO