Статистика

Statistics page

аgorateka съдържа преглед на онлайн състоянието на уебсайтовете в различни европейски държави, които съдържат творческо съдържание. Тя съдържа полезна статистика за гражданите и предприятията

You may use the following options to filter the statistics:

Вид съдържание

Вид плащане

National Portal

Уебсайтове със законно съдържание

Начална дата - Дата до

Evolution of Legal Offer Sites

3514

Уебсайтове със законно съдържание

Брой уебсайтове със законно съдържание по държава

Брой уебсайтове със законно съдържание с подробна информация

Number of Legal Offer Sites by Format Service

Брой уебсайтове със законно ъдържание по плащане

Откъде идват
тези цифри?

Статистиката е важна функция на agorateka — европейския портал за уебсайтове със законно съдържание. Съставена с информация от националните портали, тя показва начина на развитие на уебсайтовете със законно съдържание в дадена държава за определена област на творческо съдържание, сравнение между няколко държави и развитието на уебсайтовете със законно съдържание в Европа.

Можете да филтрирате резултатите по държава, област на съдържание (музика, телевизия, филми, електронни книги, спорт или видеоигри), наличните формати или разпространението на съдържанието и методите на плащане за съдържанието или услугата (безплатно, еднократна покупка или абонамент). Можете също да използвате и времеви диапазон за търсене.

agorateka предоставя няколко вида статистика: на диаграма е показано развитието на броя на уебсайтовете със законно съдържание в избраните области на съдържание в Европа, а на друга е показан общият брой на уебсайтовете със законно съдържание за избраните области на съдържание.И накрая, на друга диаграма е показан общият брой на уебсайтовете със законно съдържание в Европа за избраните видове съдържание, формати на разпространение и начини на плащане.