FAQ

Какво представлява „agorateka“ и защо бе създаден този портал?

„agorateka“ е европейски онлайн портал, който помага при търсенето на законно цифрово съдържание. Той предоставя бърз и лесен достъп до национални портали с линкове към уебсайтове, които предлагат това съдържание в участващите европейски държави, като се зачитат правата на интелектуална собственост на авторите и творците.

„agorateka“ предоставя алтернативна законна опция на нелицензираното и незаконно съдържание в интернет, което, ако получите достъп до него, може да причини вреда както на самите Вас, така и на други хора. Порталът Ви дава възможност за достъп до тези алтернативни опции.

Какво мога да намеря в „аgorateka“?

„agorateka“ предоставя линкове към уебсайтове с цифрово съдържание в до пет различни области (музика, филми и телевизия, електронни книги, видеоигри и спортни събития) във всяка участваща държава.

Може да се намери и полезна информация за цифровото съдържание онлайн, като вид формат или информация дали достъпът е безплатен или се заплаща. Освен това, порталът съдържа допълнителна информация, като статистически данни, полезни за гражданите и юридическите лица.

Ако дадена област от съдържанието (например филми) не е налична за някоя държава, участваща в „аgorateka“, това означава, че или няма национален портал за този вид съдържание към момента, или че тази държава все още не е установила национален портал. В такъв случай търсенето на уебсайтове, предлагащи законно съдържание, следва да се извършва директно в съответната държава.

Първоначално към „аgorateka“ ще бъдат свързани четири пилотни държави, а именно Франция, Обединеното кралство, Португалия и Латвия. От 2017 г. нататък ще бъдат включени други европейски държави.

Как функционира „аgorateka“?

„agorateka“ предлага няколко възможности за търсене на уебсайтове с цифрово съдържание. Търсенето може да бъде филтрирано по вид на съдържанието (например музика) или по държава. Ако изберете опцията за търсене по вид на съдържанието, „agorateka“ ще Ви покаже всички линкове към национални портали с избрания от Вас вид съдържание (например всички национални портали на участващите държави, които включват съдържание от вида „музика“). Ако предпочетете опцията да търсите по държава, „agorateka“ ще Ви покаже линковете към всички национални портали на избраната държава.

Защо да използвам „agorateka“ като потребител или като доставчик на цифрово съдържание?

Като използват „аgorateka“, потребителите получават бърз достъп до уебсайтовете, предлагащи онлайн съдържание. Този портал е създаден в отговор на притеснения, които dпотребителите често имат по отношение на качеството, безопасността (например зловреден софтуер) и сигурността, когато осъществяват достъп до съдържание в интернет.

За доставчиците на цифрово съдържание, националните портали, събрани в „аgorateka“, са платформа, чрез която могат да показват и да предоставят достъп на потребителите до своя портфейл с цифрово съдържание.

„agorateka“ представя общ преглед на многообразието и тенденциите при уебсайтовете със законно предлагане на цифрово съдържание на европейско равнище и по държави. Това ще даде възможност на гражданите и юридическите лица да извършват по-задълбочен анализ в областта на законно предлаганото съдържание.

Каква е връзката между „agorateka“ и националните портали, към които предоставя връзки?

„agorateka“ е сбор от национални портали на участващите европейски държави, и преди всичко на държавите — членки на Европейския съюз. Целта му е да обхване националните портали на възможно най-голям брой европейски държави с цел предоставяне на максимално широк достъп до законно цифрово съдържание.

Националните портали, включени в „agorateka“, подават информация към този портал и произлизат от различни източници. Някои са създадени от публични органи на участващата държава, други съществуват благодарение на сътрудничеството между публичноправни субекти и организации от частния сектор, а трети са от частния сектор, но са включени от участващата държава, за да бъдат представени в портала. В рамките на представените национални портали потребителите могат да намерят списъци на уебсайтове, които предлагат законно цифрово съдържание.

Положени са максимални усилия за включване на възможно най-голям брой национални портали, а от страна на участващите държави — за събиране на колкото е възможно повече уебсайтове със законно предлагано съдържание в техния(те) национален(ни) портал(и). Ако има национални портали, които не са свързани с „agorateka“, или уебсайтове със законно предлагано съдържание, които не са посочени в националния портал, можете да се обърнете към националната точка за контакт на съответната участваща държава. Данни за връзка могат да бъдат намерени в раздел „Контакти“.

Фактът, че уебсайт, който предоставя достъп до цифрово съдържание, не е включен в списъка на националния портал, не означава непременно, че този уебсайт е незаконен. Възможно е, той да е все още неизвестен на националния портал, може по отношение на него да е изразено нежелание да бъде включен в списъка или може да е подадено заявление за включването му в него, но процедурата по валидиране да не е приключила.

Към кого трябва да се обърна, ако открия проблем?

По всякакви технически въпроси можете да се обръщате към ЕUIPO или към националния портал във Вашата държава. Данните за връзка ще намерите в нашия раздел „Контакти“.

За запитвания относно съдържанието в националните портали можете да се обръщате към националния портал във Вашата държава. Данни за връзка ще намерите в нашия раздел „Контакти“.

Мога ли да получа достъп до „agorateka“ на всички видове устройства?

Порталът е достъпен за всички видове устройства. Препоръчваме обаче за оптимално функциониране да ползвате agorateka с помощта на персонален компютър.

Екипът на agorateka се стреми непрекъснато да оптимизира функциите и да ви гарантира възможно най-добра връзка, включително през мобилни устройства.

Мога ли в националните портали, до които съм получил(а) достъп, да намеря безплатно цифрово съдържание или само платено съдържание?

Националните портали събират разнообразни сайтове със законно предлагано съдържание. Това по всяка вероятност ще включва и двата вида услуги — услуги срещу заплащане и услуги, за които не трябва да заплащате, защото са безплатни и/или финансирани чрез реклами, т.е. предоставят безплатни програми на дадена аудитория заедно с рекламни съобщения.

Какво представлява ЕUIPO?

EUIPO е най-голямата децентрализирана агенция на ЕС. Тя управлява регистрацията на марките на Европейския съюз (марки на ЕС) и регистрираните дизайни на Общността (РДО), които осигуряват защита на интелектуалната собственост във всичките 27 държави — членки на ЕС.

Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост, която представлява част от ЕUIPO, бе създадена през 2009 г. в подкрепа на защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост и в помощ на борбата срещу нарастващата заплаха от нарушения на правата на ИС в Европа.

Какво представлява инициативата „Ideas Powered“?

„Ideas Powered“ е онлайн инициатива на ЕUIPO за повишаване на осведомеността относно значимостта на интелектуалната собственост и важността от зачитането й. Инициативата има за цел да просвещава младите европейци в областта на интелектуалната собственост (ИС) и да ги подтикне да разсъждават за това как функционира ИС на практика, като подчертава значението на различните права на интелектуална собственост, тяхната икономическа и социална стойност за младите хора и всекидневния им живот, както и последиците от нарушенията на правата на ИС. Инициативата „Ideas Powered“, която включва профили в социалните медии и уебсайт, насърчава също така младите хора да дават своя принос, да обменят мнения и да коментират по тези въпроси.